Η Lalizas στο πλευρό των «Γλάρων Αιγαίου»

Μια παρέα ανθρώπων με αγάπη και πόθο για το μπλε της θάλασσας και την κοινωνική προσφορά, έγινε σύντομα συγκροτημένη ομάδα με επίσημη ταυτότητα και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Η ομάδα αυτή ονομάζεται Γλάροι Αιγαίου και έχει μια κοινή συνισταμένη, την αμερόληπτη παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών του Αιγαίου που πραγματικά παρουσιάζουν ελλείψεις αντίστοιχων υπηρεσιών.

Έπειτα από συνάντηση με τον αρχηγό της ομάδας κ. Βλάχο Π. στα κεντρικά γραφεία της Lalizas, όπου συζητήθηκαν εκτενώς ο σκοπός ίδρυσης και οι ανάγκες των Γλάρων Αιγαίου, χορηγήθηκαν αφιλοκερδώς εξοπλισμός και προϊόντα ένδυσης της εταιρείας Lalizas.

Σε όλα τα μέλη της ομάδας προσφέρθηκε πλήρης εξοπλισμός ένδυσης όπως νιτσεράδες τύπου ανοιχτής θαλάσσης, φουσκωτά σωσίβια κλπ. τα οποία θα συντελέσουν στην άνετη μετακίνηση της ομάδας με τα σκάφη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα Γλάροι Αιγαίου κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο http://www.aegean-seagulls.gr/