Η ποιότητα στους χώρους υγειινής

Η ποιότητα στους χώρους υγειινής

Η ποιότητα στους χώρους υγειινής δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια αλλά ανάγκη με υψηλή προτεραιότητα. Ο Σουιδικός οίκος JOHNSON με την μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κάθε τύπου αντλιών παρουσίασε ένα χρόνο πριν μία πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από ναυτικές τουαλέτες.Η αρχή γίνεται με μία κλασική χειροκίνητη που συνδυάζει μία εξεραιτικά αξιόπιστη αντλία με δύο πορσελάνες κανονικού και μεγάλου μεγέθους με ξύλινα καθίσματα. Οι ηλεκτρικές εφαρμόζουν την τεχνολογία της αθόρυβης λειτουργίας, ενσωματώνοντας μία αντλία διαχείρησης λοιμμάτων και μία εξωτερική αντλία νερού. Η όλη χρήση είναι αυτοματοποιημένη μέσω ενός ειδικού χειριστηρίου. Υπάρχουν έξι πορσελάνες που θα συνδυαστούν με επιτυχία για κάθε αισθητικό αποτέλεσμα.
Πωλήσεις, ανταλλακτικά και συνεργείο..