Ηλεκτρονικός ποσοτικός έλεγχος

Μαζί με τα καινοτόμα προϊόντα Shell, ειδικά για τα σκάφη αναψυχής, παρέχουμε τώρα τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ποσοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παράδοσης/παραλαβής του πετρελαίου κίνησης Shell.

Απλή τοποθέτηση

Παρέχεται η δυνατότητα διακριτικής προσάρτησης ενός ελαστικού δακτυλίου (πηνίου Smart Ring) στο στόμιο της  δεξαμενής κάθε σκάφους χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα ηλεκτρικά μέρη του σκάφους.

kafsima, proionta kafsimon

Λειτουργία ελέγχου ποσότητας

Ο ειδικός δακτύλιος Smart Ring και η διαδικασία ανεφοδιασμού μέσω αυτού είναι σχεδιασμένοι να αποτρέπουν τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις μεταξύ της παραγγελίας και της παραδιδόμενης ποσότητας που παραλαμβάνεται. Ο δακτύλιος εμπεριέχει τα μοναδικά στοιχεία για κάθε πελάτη και η διαδικασία ροής του καυσίμου από το βυτίο προς τη δεξαμενή είναι δυνατή μόνο όταν το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού βρίσκεται εντός του στομίου της δεξαμενής καυσίμου του σκάφους, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Smart Ring.

kafsima, proionta kafsimon

Αυτόματη τιμολόγηση

Μετά το τέλος του ανεφοδιασμού, εκδίδεται αυτόματα, χωρίς παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα, μηχανογραφημένο παραστατικό στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα που καταγράφηκε από τον μηχανισμό του δακτυλίου.