Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου, για την ασφάλειά μας και όχι μόνο…

Ηλεκτρονικά σκαφών

Του Μάκη Ματιάτου

Δεν νοείται σκάφος χωρίς ενδεικτικά ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας της μηχανής. Βάσει ποιας αρχής όμως επιλέγονται και λειτουργούν;


Τα ενδεικτικά ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, της άμεσης, όπως αυτή του θερμομέτρου (σχ. 1) και της έμμεσης μέτρησης, όπως αυτή της θερμοκρασίας της μηχανής (σχ. 2). Στη δεύτερη περίπτωση η μέτρηση μεταφέρεται στα όργανο ελέγχου με ένα καλώδια. Στην έμμεση μέτρηση έχουμε δύο κύρια όργανα, το αισθητήριο και το ενδεικτικό (σχ. 3).

Τα αισθητήρια όργανα ανήκουν κυρίως σε τρεις κατηγορίες, όπως φαίνονται στο σχήμα 4. Η περίπτωση Α είναι ένα απλό αισθητήριο με μια επαφή W, που λειτουργεί ως προειδοποίηση, ανάβοντας ένα ενδεικτικό λαμπάκι. Η περίπτωση Β με μια επαφή G είναι ένα κλασικό αισθητήριο, που δίνει συνέχεια κάποια ένδειξη χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση Γ έχουμε ένα συνδυασμό προειδοποίησης (W) και συνεχούς ένδειξης (G) σε ένα και μοναδικά αισθητήρια.


Τα ενδεικτικά τώρα μπορεί να είναι στην περίπτωση προειδοποίησης είτε οπτικά (σχ. 5), είτε ακουστικά (σχ. 6). Για ορισμένες λειτουργίες της μηχανής όπως είναι η θερμοκρασία για παράδειγμα, ενδείκνυται να έχουμε και τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Η άλλη περίπτωση ενδεικτικού είναι αυτή του σχήματος 7, που μας δίνει ανά πάσα στιγμή τη μέτρηση που μας ενδιαφέρει.


Στις μεγαλύτερες μηχανές, ο έλεγχός τους πρέπει να περιλαμβάνει ενδείξεις για όλες σχεδόν τις λειτουργίες, όπως πίεσης και θερμοκρασίας λαδιού ρεβέρσας, πίεσης λαδιού μηχανής, πίεσης και θερμοκρασίας turbo charger, αν διαθέτει, πίεσης και θερμοκρασίας γλυκού νερού και Θάλασσας του συστήματος ψύξης, καθώς και της φόρτισης μπαταριών (βολτόμετρο και αμπερόμετρο).


Με δύο λόγια, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του σκάφους μας θα πρέπει να
μπορούμε να παρακολουθούμε το λάδι, την ψύξη και την ταχύτητα της μηχανής μας. Ο πίνακας, που ακολουθεί, με διαβάθμιση Στοιχειώδες-Βασικό-Βέλτιστο μάς δίνει μια καλύτερη εικόνα του εξοπλισμού σε όργανα, σύμφωνα με την κατηγορία του σκάφους.