Ε.Π.Ε.Σ.Τ. Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού την 6η Φεβρουαρίου 2011 προέκυψε για την επόμενη διετία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Στελλιάτος Αντώνης Πρόεδρος
Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος Α΄Αντιπρόεδρος
Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος Β’ Αντιπρόεδρος
Δεμέστιχας Νικόλαος Γεν. Γραμματέας
Ζαχαρίτσα Μαρία Αναπλ. Γραμματέας
Παπαδόπουλος Απόστολος Ταμίας
Βερνίκος Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.
Αφρουδάκης Χρήστος Μέλος Δ.Σ.
Ρουχωτάς Άγγελος Μέλος Δ.Σ.