Επιστολή προς Βουλευτές για τεκμήρια ιστιοπλοϊκού

Προς τα μέλη της επιτροπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, στα πλαίσια της κοινής συνεδρίασης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

<<Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» (5η συνεδρίαση), παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σας υποβάλλω μια παρατήρηση που αφορά το τεκμήριο κατοχής ιστιοπλοϊκού σκάφους. Ειδικώτερα:

Κύριοι Βουλευταί,

Το Άρθρο 3 §2, εδάφιο στ προβλέπει :

<< στ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.3.jpg

ββ) για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ και για σκάφη άνω των 7 μέτρων προστίθενται χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους…………..>>

———-

Ομως με την εξίσωση των ιστιοπλοϊκών σκαφών με τα αμιγώς μηχανοκίνητα (κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία) , παραβλέπεται τελείως η εκτίμηση με βάση <<κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης>> που καθορίζει το στ) διότι:

Το κόστος αγοράς ιστιοπλοϊκού (και με μηχανή) σκάφους είναι ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ εκείνου του μηχανοκινήτου. Η ταχύτητά του δεν ξεπερνά τα 8 μιλια μέγιστο με μηχανή. Το πλάτος εν σχέσει με τα αμιγώς μηχανοκίνητα είναι ελάχιστο.

Η δε ισχύς των μηχανών του κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 ίππων (για μέτρα 8-10). (Τα αμιγώς μηχανοκίνητα φέρουν 2 μηχανές εκατοντάδων ιππων) Το κόστος λειτουργίας είναι μηδενικό (λόγω …ανέμου) και μερικά ευρώ ότα κινείται με μηχανή συνήθως για είσοδο – έξοδο στα λιμάνια. Εχει περιορισμένη εξάρτηση από καύσιμα , κατά συνέπεια ούτε μολύνει το περιβαλλον , ούτε γίνεται αιτία ανάλωσης συναλλαγματοβόρων καυσίμων.

Το κόστος ασφάλισή;ς του είναι περί τα 100 ευρώ για 8-μετρα (!!!).

Η συντήρησή του γίνεται από τον ιδιοκτήτη και συνήθως αφορά το υφαλόχρωμα. Τα ανταλλακτικά μηχανών είναι φθηνά.

Η όχληση του περιβάλλοντος και η ακουστική όχληση είναι μηδαμινή εν σχέσει με τα μηχανοκίνητα.

Τέλος η ώθηση των παιδιών μας στην θάλασσα και στην εκμάθηση ιστιοπλοϊας τα αποσύρει από ανεπιθύμητες έξεις.

Ως εκ τούτου θα έπρεπε στο νομοσχέδιο να γίνεται διαχωρισμός των κατηγοριών ιστιοπλοϊκών από τα αμιγώς μηχανοκίνητα, με υποπολλαπλάσιο τεκμήρια για τα πρώτα.

Φιλικά

Γιώργος Κακαρελίδης

Καθηγητής εφαρμογών Επιχ. Ερευνας ΤΕΙ Πατρών.