Εξωλέμβιες Mηχανές Yamaha, Suzuki, Mariner, Mercury.

Εξωλέμβιες μηχανές Yamaha

Έρευνα για την εγγύηση, τα service και τα ανταλλακτικά των εξωλέμβιων μηχανών.

Οι εποχές επιβάλουν την ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε αγορά. Ο καταναλωτής απαιτεί να πληρώνει λιγότερο και να απολαμβάνει περισσότερα. Επίσης, ο καταναλωτής είναι πλέον ενημερωμένος, ξέρει τι θέλει και ψάχνει να το βρει. Ακούγοντας το αίτημα των αναγνωστών μας, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια έρευνα για τις πιο εμπορικές εξωλέμβιες μηχανές. Ερευνήσαμε το after sales service της κάθε εταιρίας, τους σημαντικότερους όρους της εγγύησης, τους τιμοκαταλόγους και τα κόστη εργασιών και σας τα παρουσιάζουμε. Οι απαντήσεις που παραθέτουμε είναι οι απαντήσεις που μας έδωσε η κάθε αντιπροσωπία όταν στείλαμε το ερωτηματολόγιο μας. Δείτε προσεκτικά τις διαφορές και συνυπολογίστε μαζί με κάθε άλλο κριτήριο που έχετε, πριν την αγορά μιας νέας εξωλέμβιας μηχανής.

Εξωλέμβιες μηχανές Yamaha

Η Yamaha Motor Corporation, με ιστορία 52 χρόνων, καθιερώθηκε ως η κορυφαία εταιρία παραγωγής εξωλέμβιων κινητήρων παγκοσμίως.

Οι εξωλέμβιες Yamaha παράγονται σε πέντε εργοστάσια: στην Ιαπωνία, τη Γαλλία και τη Βραζιλία (στην τελευταία για τις αγορές της Αμερικάνικης ηπείρου). Στο κάθε ένα από αυτά υπάρχει η ίδια απαράμιλλη δέσμευση: η ανάπτυξη και τελειοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η άριστη ποιότητα, η ευρεία γκάμα των κινητήρων, ιδανικοί κινητήρες για κάθε τύπο σκάφους και η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, έκαναν την Yamaha, ίσως την πιο αγαπημένη εξωλέμβια της παγκοσμίου αγοράς. Η σύγχρονη τεχνολογία στην παραγωγή έχει συμβάλει ώστε η ποιότητα να ξεπερνά την τελειότητα και στην μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων κατά 30%!

 • Πόσα χρόνια εγγύησης ή ωρών δίνετε; Αν οι ώρες ξεπεραστούν σε μικρότερο διάστημα, παύει η εγγύηση;

Η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Αν η εξωλέμβια προορίζεται για χρήση αναψυχής, η περίοδος εγγύησης είναι τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, με βάση το σύστημα παράτασης της εγγύησης 2 + 1 (βλ. Παρακάτω). Αν το Προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση, η περίοδος εγγύησης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αγοράς, με βάση το σύστημα εγγύησης 6 + 6 μηνών.

“Χρήση αναψυχής” σημαίνει ότι τα Προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για προσωπική ευχαρίστηση ή μεταφορά, χωρίς καμία πρόθεση κερδοσκοπικής χρήσης.

“Επαγγελματική χρήση” σημαίνει οποιαδήποτε άλλη χρήση των Προϊόντων εκτός από “χρήση αναψυχής”, δηλαδή για ή στο πλαίσιο οικονομικών, χρηματικών και/ή εμπορικών δραστηριοτήτων όπως, μεταξύ άλλων, αλιεία, μεταφορά, ενοικίαση, κλπ.

Παράταση εγγύησης 2 + 1

Υπό κανονική χρήση αναψυχής, η συνολική περίοδος εγγύησης για όλους τους τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες* της Yamaha είναι 3 χρόνια. Η περίοδος αυτή, ωστόσο, βασίζεται σε ένα σύστημα εγγύησης 2 + 1. Μετά τα πρώτα δύο χρόνια, η εγγύηση παρατείνεται και για ένα τρίτο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια χρήσης πραγματοποιήθηκαν όλα τα σέρβις και οι εργασίες περιοδικής συντήρησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα συντήρησης που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Κατόχου.

Αν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι περιοδικές εργασίες συντήρησης, ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης σέρβις της Yamaha θα τις έχει καταγράψει στο Εγχειρίδιο Εγγύησης, οπότε η εγγύηση μπορεί να παραταθεί και στο τρίτο έτος.

 • Υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση;

Α)           Επισκευές στο πλαίσιο της Εγγύησης δεν θα πραγματοποιούνται για φαινόμενα που τεχνικώς δεν χαρακτηρίζονται ως ελαττώματα. Μεταξύ αυτών των φαινομένων, χωρίς περιορισμό, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Φαινόμενα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης ή λόγω της ηλικίας του Προϊόντος (π.χ., αλλοίωση ή φθορά αναλωσίμων και λιπαντικών, φυσιολογικός αποχρωματισμός πλαστικών εξαρτημάτων, βαμμένων ή επιμεταλλωμένων επιφανειών, σχηματισμός οργανικής ύλης στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του Προϊόντος, ρωγμές, επικαθίσεις άνθρακα στο θάλαμο καύσης, κλπ.). (Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα αναλώσιμα: λάδι, μπουζί, πείροι ασφάλισης, προπέλες, φίλτρα καυσίμου, φίλτρα λαδιού, ιμάντες, ψήκτρες μοτέρ μίζας και μοτέρ PTT, αντλίες νερού, ανόδια, μπαταρίες, λυχνίες, φλάντζες και μονωτικά παρεμβύσματα).
 • Φαινόμενα που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ή την απόδοση του Προϊόντος (φυσιολογικός θόρυβος & κραδασμοί*, λεκέδες λαδιού, κλπ.) *Ορισμένοι θόρυβοι και κραδασμοί δημιουργούνται φυσιολογικά κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του Προϊόντος και δεν συνεπάγονται απαραιτήτως προβλήματα.

Β)           Τα ακόλουθα προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες και συνεπώς δεν θεωρούνται Ελαττώματα:

 • Ζημιές που προκαλούνται από σύγκρουση ή επαφή με επιπλέοντα ή υποβρύχια αντικείμενα, από ατυχήματα κατά τη ρυμούλκηση ή μεταφορά δια ξηράς, από την επίδραση όξινης βροχής ή χημικών, κλπ.

 

 • Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές (μεταξύ άλλων, σεισμούς, τυφώνες, πλημμύρες και άλλες θεομηνίες) ή από φωτιά, πόλεμο, εξεγέρσεις, κλπ., δηλ. συμβάντα εκτός εύλογου ελέγχου (συμβάντα ανωτέρας βίας).

Γ)            Επισκευές στο πλαίσιο της Εγγύησης δεν θα πραγματοποιούνται για ζημιές που οφείλονται σε παράλειψη ή λανθασμένη διεξαγωγή των απαιτούμενων περιοδικών ελέγχων και εργασιών συντήρησης, σε μη ορθή λειτουργία και σε ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης, κλπ., ή ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη συντήρηση, τοποθέτηση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, τροποποιήσεις, κλπ., που διεξήχθησαν από οποιοδήποτε άτομο εκτός από τους τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Yamaha (ή του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του). Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη διεξαγωγή των ημερήσιων ελέγχων, των περιοδικών ελέγχων και των εργασιών συντήρησης. Επισημαίνουμε ότι η σωστή διεξαγωγή των ημερήσιων και των περιοδικών ελέγχων καθώς και των εργασιών συντήρησης στο Προϊόν αποτελεί ευθύνη του κατόχου/χειριστή. Οι έλεγχοι αυτοί είναι επίσης καθοριστικοί για την ασφαλή και σωστή χρήση της εξωλέμβιας. Επισκευές στο πλαίσιο της Εγγύησης δεν θα πραγματοποιούνται για ζημιές που οφείλονται σε παράλειψη των κατάλληλων ελέγχων και εργασιών συντήρησης. Στα μοντέλα με τετράχρονους κινητήρες, το λάδι του κινητήρα χρησιμεύει για τη λίπανση και για την ψύξη του κινητήρα και προοδευτικά καταναλώνεται (με αυξανόμενο ρυθμό, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης) και μπορεί επίσης να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Με δεδομένο αυτό, επισκευές στο πλαίσιο της Εγγύησης δεν θα πραγματοποιούνται για προβλήματα και ζημιές του κινητήρα που οφείλονται σε λειτουργία της εξωλέμβιας χωρίς την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού ή λόγω ελλιπούς λίπανσης και ψύξης του κινητήρα επειδή το λάδι δεν διατηρήθηκε στη σωστή στάθμη ή δεν αντικαταστάθηκε όταν έπρεπε.

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλες επισκευές ή ακατάλληλη συντήρηση της εξωλέμβιας ή σε ακατάλληλη λειτουργία του σκάφους επί του οποίου έχει τοποθετηθεί το Προϊόν. Ζημιές που οφείλονται σε χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών της Yamaha, παράλειψη αντικατάστασης εξαρτημάτων κατά τον απαιτούμενο χρόνο, σε χρήση εξαρτημάτων ή λιπαντικών (λάδι κινητήρα, βαλβολίνη, κλπ.) που δεν συνιστώνται στο Εγχειρίδιο Κατόχου ή σε χρήση του σκάφους επί του οποίου είναι τοποθετημένο το Προϊόν εκτός των προδιαγραφών του (αριθμός επιβατών, φορτίο, ιπποδύναμη, κλπ.).

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε εγκατάσταση εξαρτημάτων, συντήρηση ή τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από άτομο που δεν περιλαμβάνεται στους τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Yamaha (ή του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του): Αν πραγματοποιηθούν ακατάλληλες εργασίες συντήρησης ή τροποποιήσεις από άτομο που δεν ανήκει στους τεχνικούς του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Yamaha (ή του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του), δεν παρέχονται επισκευές στο πλαίσιο της Εγγύησης για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτές.

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε λάθος χειρισμό ή τοποθέτηση του Προϊόντος, κατά παράβαση των οδηγιών του Εγχειριδίου Κατόχου, χωρίς να ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες λειτουργίας, μεταφοράς, φύλαξης (δηλ. παράλειψη της κατάλληλης χειμερινής φύλαξης και των απαραίτητων ελέγχων), βαριά χρήση πέραν της προβλεπόμενης χρήσης και των προδιαγραφών του Προϊόντος (δηλ. Χρήση σε αγώνες ταχύτητας και διαγωνισμούς ή υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα), λειτουργία  έξω από το νερό, λειτουργία χωρίς λάδι ή εισαγωγή νερού στο σύστημα εξαγωγής καυσίμων ή στο σύστημα εισαγωγής αέρα, κλπ.

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε βαριά χρήση εκτός των προδιαγραφών χρήσης (δηλ. χρήση σε αγώνες και διαγωνισμούς ή σε ασυνήθιστα δυσμενείς συνθήκες).

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε επανειλημμένη λειτουργία πάνω από τις ανώτατες συνιστώμενες στροφές του κινητήρα (δηλ. λόγω επανειλημμένων αναπηδήσεων, κλπ.)

 

 • Ζημιές που οφείλονται σε λειτουργία της εξωλέμβιας εκτός του προβλεπόμενου εύρους στροφών του κινητήρα (δηλ. λόγω ακατάλληλης επιλογής προπέλας, κλπ.)

Δ) Οι ακόλουθες δαπάνες δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής της Εγγύησης:

 • Αντικατάσταση αναλωσίμων και λιπαντικών.
 • Περιοδικός έλεγχος και συντήρηση και αντικατάσταση ανταλλακτικών, των οποίων η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τη χρήση και τα οποία προβλέπεται να αντικατασταθούν κατά τη φυσιολογική λειτουργική διάρκεια ζωής της εξωλέμβιας.
 • Δαπάνες ανέλκυσης και καθέλκυσης του σκάφους, αφαίρεσης και/ή αντικατάστασης πετασμάτων ή υλικών του σκάφους, που είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο Προϊόν, λόγω του σχεδιασμού του σκάφους, καθώς και το κόστος ρυμούλκησης και μεταφοράς της εξωλέμβιας στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Yamaha (ή στο εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του).
 • Τυχόν αναστάτωση και ζημιές που οφείλονται στην αδυναμία χρησιμοποίησης της εξωλέμβιας λόγω κάποιου προβλήματος (δαπάνες για τηλεφωνήματα, ενοικίαση αυτοκινήτου, ξενοδοχεία, αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο είδος τυχαίας ή παρεπόμενης ζημίας ή απώλειας).
 • Επισκευές που εκτελέστηκαν από άτομα εκτός των τεχνικών του Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη της Yamaha (ή του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του).

Ε)            Αν το Προϊόν χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ή αντικοινωνική ενέργεια, η παρούσα Εγγύηση ακυρώνεται και λήγει αυτόματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες ενέργειες:

 • Πόλεμος ή τρομοκρατία,
 • Λαθρεμπόριο αγαθών ή ανθρώπων ή λαθροθηρία,
 • Ενέργειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους (α) και (β) παραπάνω.

 • Τα service πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία;

ΝΑΙ

 • Ισχύει η εγγύηση αν η μηχανή αγοραστεί από κράτος μέλος της Ε.Ε.;

Ναι αν ακολουθηθούν οι όροι της εγγύησης. (εκτός Κύπρου και Μάλτας)

 • Ισχύει η εγγύηση αν η μηχανή αγοραστεί από τις Η.Π.Α.;

Μηχανές που αγοράζονται από ΗΠΑ και δεν έχουν Δήλωση Συμμόρφωσης από Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται να λεμβολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που αγοραστούν κινητήρες από ΗΠΑ με Δήλωση Συμμόρφωσης (πακέτο με συγκεκριμένα σκάφη μόνο) μπορούν να καλυφθούν από εγγύηση αν έχουν τηρηθεί οι όροι της εγγύησης.

 

 

Πόσα υποχρεωτικά service πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Η εργασία των υποχρεωτικών service χρεώνεται;

ΝΑΙ

 

 • Τα ανταλλακτικά στα υποχρεωτικά service αγοράζονται στην τιμή λιανικής ή προσφέρετε έκπτωση;

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

 

 • Υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος εργασιών;

Υπάρχει ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ τιμοκατάλογος εργασιών. Από κει και πέρα ο κάθε συνεργάτης διαμορφώνει τον δικό του τιμοκατάλογο.

 • Υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος ανταλλακτικών;

Υπάρχει ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ τιμοκατάλογος ανταλλακτικών.

 • Υπάρχει δέσμευση στο χρόνο παράδοσης ανταλλακτικών;

ΟΧΙ

Ευχαριστούμε την Yamaha για την άψογη συνεργασία της σε αυτή την προσπάθειά μας.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Tηλ: (+30) 210 6293587 · Fax: (+30) 210 6293540

Email: [email protected]

www.yamaha-motor.gr