ελίν: 10 χρόνια πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας για καθαρά καύσιμα με αποδείξεις

EΛΙΝ: 10 χρόνια πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας για καθαρά καύσιμα με αποδείξεις

Εξαιρετικά και για το 2007 τα αποτελέσματα των ελέγχων του Εργαστηρίου Καυσίμων του ΕΜΠ στα πρατήρια ελίν

Εξαιρετικά επίπεδα ποιότητας για τα καύσιμα των πρατηρίων ελίν ανακοίνωσε και για το 2007 η ΕΛΙΝΟΙΛ, στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που δόθηκε από την εταιρία, με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών συνεργασίας με το Εργαστήριο Καυσίμων του ΕΜΠ. Η ελίν είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων στα πρατήριά της από ανεξάρτητο φορέα, για τόσο μεγάλο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κος Στάμος Στούρνας, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα αποτελέσματα από τους ελέγχους στα πρατήρια της ελίν έδειξαν ποσοστά μη κανονικών δειγμάτων της τάξεως του 1,2% για τις βενζίνες και 0,7% για το πετρέλαιο κίνησης, ποσοστά που εμπίπτουν στα όρια του στατιστικού σφάλματος και θεωρούνται πρακτικά μηδενικά. Να σημειωθεί ότι από έρευνες που έχει διεξάγει το Εργαστήριο Καυσίμων σε πρατήρια όλων των εταιριών στα μεγάλα αστικά κέντρα, προκύπτει ότι τα αντίστοιχα ποσοστά μη κανονικών δειγμάτων καυσίμων στην αγορά κυμαίνονται γύρω στο 5,2% για τις βενζίνες και στο 10,3% για το πετρέλαιο κίνησης, ποσοστά που οι εκτιμήσεις τα θέλουν ακόμη υψηλότερα αν συνυπολογιστούν και οι εκτός μεγάλων αστικών κέντρων περιοχές.
Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, κος Ιωάννης Αληγιζάκης επανέλαβε τη δέσμευση της εταιρίας για τη συνέχιση του προγράμματος ελέγχου ποιότητας που η εταιρία πρώτη ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Εργαστήριο Καυσίμων του ΕΜΠ, ενώ τόνισε την πάγια πολιτική της ελίν για άμεση διακοπή της συνεργασίας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες από τον έλεγχο ενός πρατηρίου διαπιστώνεται ότι τα μη κανονικά δείγματα οφείλονται σε εσκεμμένη ενέργεια.

Η ελίν, έχοντας επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στα 10 χρόνια που εφαρμόζει το πρόγραμμα ποιότητας, πήρε από τις αρχές του 2008 την πρωτοβουλία για την εφαρμογή και ενός νέου, πρωτοποριακού προγράμματος ποσοτικού ελέγχου αποδεικνύοντας εμπράκτως τη δέσμευση της προς τον καταναλωτή για καθαρά καύσιμα στη σωστή ποσότητα.