Δωρεάν έλεγχος στα συστήματα επεξεργασίας νερού (αφαλατωτών) για τον μήνα Νοέμβριο

Ο έλεγχος του σκάφους σας πρέπει να είναι επιμελής και με σημασία στην λεπτομέρεια.

Δωρεάν έλεγχος στα συστήματα επεξεργασίας νερού (αφαλατωτών) για τον μήνα Νοέμβριο

Ένας από τους πιο βασικούς ελέγχους στο σκάφος σας, στη διάρκεια του χειμώνα είναι αυτός του ελέγχου του αφαλατωτή του νερού.
Αμελώντας τον έγκαιρο έλεγχο επιβαρύνουμε την υγεία μας η οποία εξαρτάται άμεσα και από την ποιότητα του νερού.

Διασφαλίστε με τη βοήθεια ενός ειδικού ότι τα συστήματα επεξεργασίας νερού λειτουργούν άψογα και φιλτράρουν το νερό συστηματικά, προσφέροντας σας φυσική γεύση.

Ο λεπτομερής έλεγχος που σας προσφέρουμε περιλαμβάνει:
• Έλεγχο ποσότητας & ποιότητας παραγόμενου νερού
• Έλεγχο κατάστασης προφίλτρων
• Έλεγχο λειτουργίας & πιέσεων αντλίας υψηλής
• Έλεγχο λειτουργίας αντλίας θαλάσσης
• Έλεγχο διαρροών στις σωληνώσεις

Έκπτωση 20% στα γνήσια φάρμακα Tecnicomar για τους χημικούς καθαρισμούς-χειμερινή συντήρηση καθώς και στα προφίλτρα.

FREE CHECK ON WATER TREATMENT SYSTEMS(WATERMAKERS)
FOR NOVEMBER
The check includes the following:
• Check of the quantity & quality of the produced water
• Check of the prefilters status
• Check of the operation & pressure of high pressure pump
• Check of the operation of the sea water pump
• Leakage tests on hte pipelines
Discount 20% on original chemical cleaners Tecnicomar for the chemical cleanings-winter maintenance as well as on the prefilters.

ICE SEA G. PETRAKIS & CO PS
34 POSEIDONOS AVENUE ALIMOS 17455 ATHENS GREECE

TEL. 0030 210 9844114
MOB. 0030 6937051008 & 0030 6936600886
FAX. 0030 213 036 1535
www.icesea.gr
[email protected]

Find us on Facebook, Linkedin & Twitter