Διευρύνεται η συνεργασία της AIGAION Ασφαλιστική A.E. με την Grant Thornton

Διευρύνεται η συνεργασία της AIGAION Ασφαλιστική A.E. με την Grant Thornton

Στη διεύρυνση της συνεργασίας της με την Grant Thornton προχωρεί η ΑIGAION Ασφαλιστική Α.Ε., με στόχο να απολάβει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και σε άλλους τομείς εξειδίκευσης της.

Στο πλαίσιο αυτό η Grant Thornton αναλαμβάνει την επίβλεψη των λογιστικών λειτουργιών της AIGAION σε συνεργασία με το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών της ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ υπάρχει ήδη συνεργασία των δύο πλευρών και στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΑΙGAION μπορεί να απολάβει την συμβολή Grant Thornton και σε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την ανάπτυξή της και την βελτίωση της λειτουργίας της, τις υποχρεώσεις απέναντι στην νομοθεσία όπως και στο θέμα της παρακολούθησης των διαδικασιών προσαρμογής στην Solvency II.

Η ΑΙGAION εκτιμά πώς η αξιοπιστία και το διεθνές κύρος της Grant Thornton στους τομείς όπου εξειδικεύεται αποτελούν ένα ακόμη εχέγγυο για την εξέλιξή της και την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ασφαλιστική αγορά.

Η AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995, με κύρια δραστηριότητα τις ασφαλίσεις πλοίων, σκαφών αναψυχής και φορτίων, ενώ το 1999 επεκτάθηκε δυναμικά και στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης ζημιών. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής κοινότητας, παραμένει από το 2004 σταθερά στην κορυφή της ελληνικής ναυτασφαλιστικής αγοράς, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της για την υποστήριξη των αναγκών των συνεργατών και των πελατών της.

Σήμερα η AIGAION Ασφαλιστική Α.Ε. δραστηριοποιείται πλέον στους περισσότερους κλάδους των γενικών ασφαλειών, παρέχοντας εξειδικευμένα και σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών της.