Βλάβες στο turbocharger

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Οι βλάβες που μπορούν να παρουσιαστούν στο turbo προέρχονται κατά κύριο λόγο από την κακή συντήρηση και λειτουργία του. Δεν θα επεκταθούμε εδώ σε λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε με λίγα λόγια να μπούμε στην ουσία, δηλαδή στον προσδιορισμό μιας βλάβης και στην αιτία της. Ας δούμε ποια είναι τα σημεία, που θα πρέπει να προσέξουμε.

description

Μια βλάβη στο τούρμπο εντοπίζεται ακουστικά, γιατί το «μούγκρισμα» της
μηχανής αλλάζει. Ένας ήχος διαφορετικός απ? αυτόν που έχει συνηθίσει το αυτί μας, πρέπει να μας ανησυχήσει. Ας δούμε όμως, ποιες είναι οι πιθανές βλάβες, που μπορεί να παρουσιασθούν.

1 Φραγμένα συστήματα εισαγωγής κι εξαγωγής, δηλαδή μειωμένη ή φραγμένη διατομή των σωληνώσεων από ακαθαρσίες.
2 Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί. Χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος για
ν? αντιμετωπιστεί η αιτία. Ελέγχουμε τους κυλίνδρους και τα συστήματα εισαγωγής κι εξαγωγής για σκουπίδια.
3 Κατεστραμμένη τουρμπίνα. Προκαλείται από σκουπιδάκια που προέρχονται από τους κυλίνδρους ή από την εξαγωγή. Ελέγχουμε ολόκληρο το σύστημα και καθαρίζουμε την εξάτμιση.
4 Φθορά των κουζινέτων. Είναι μια σοβαρή βλάβη, που εντοπίζεται εύκολα από την αλλαγή του ήχου της μηχανής. Αν η φθορά των κουζινέτων είναι μεγάλη υπάρχει κίνδυνος τριβής του κομπρεσέρ στο κάλυμμά του, που οπωσδήποτε θα παρασύρει τρίμματα αλουμινίου μέσα στους κυλίνδρους. Βασική αιτία της φθοράς των κουζινέτων του τούρμπο είναι η έλλειψη σωστής λίπανσης, που οφείλεται ή στη χαμηλή πίεση λαδιού ή σε φράξιμο σωλήνων του λαδιού ή σε λάδι κακής ποιότητας.

Η ποσότητα και η πίεση του αέρα στη μηχανή πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Η πτώση της πίεσης του αέρα μπορεί να οφείλεται σε βρώμικο ή φθαρμένο συμπιεστή, σε χαλασμένη τουρμπίνα, σε διαρροή στο σύστημα εισαγωγής ή εξαγωγής ή σε ανεπαρκή καύσιμα. Αντίθετα, η αυξημένη πίεση αέρα μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά πολλά καύσιμα ή σε χαλασμένο σύστημα ψεκασμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ελέγχουμε την αντλία ψεκασμού, της οποίας η φλάντζα μπορεί να είναι σκασμένη. Αν δεν υπάρχει βλάβη στην αντλία, ελέγχουμε ολόκληρο το τούρμπο.