Βεβαίωση ακινησίας ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

Μέσα στην τρέλα των μνημονίων, των περικοπών και το θρίλερ  της επόμενης δόσης, που καλά κρατεί, τώρα πια που μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, οι ιδιοκτήτες των σκαφών αναψυχής, ασχέτως μεγέθους, μπορούν να μειώσουν το τεκμήριο που αντιστοιχεί στο σκάφος τους.  Αυτό συμβαίνει με τη βεβαίωση ακινησίας του σκάφους.

Όποιος λοιπόν ιδιοκτήτης αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πλέον το σκάφος του έως το ερχόμενο καλοκαίρι, θα πρέπει α) να γίνει η αίτηση για να δηλωθεί η ακινησία και β) να χορηγηθεί η βεβαίωση ακινησίας και να πληρωθεί το σχετικό παράβολο:

10€ για σκάφη μήκους έως 7 μέτρων.
20€ για σκάφη πάνω από 7 και έως 15 μέτρων.
40€ για πάνω από 15 και έως 25 μέτρα.
100€ για σκάφη πάνω από 25 μέτρα.

Για την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανά κατηγορία σκάφους χρηματικού ποσού, οι Λιμενικές Αρχές που εκδίδουν τη βεβαίωση ακινησίας, θα παραλαμβάνουν σχετικό παραστατικό κατάθεσης υπέρ του ΕΛΟΑΝ σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε συγκεκριμένο Κωδικό σε δημόσιο ταμείο. Εναλλακτικά, οι Λιμενικές Αρχές θα εισπράττουν το ανάλογο χρηματικό ποσό από τον ενδιαφερόμενο και θα εκδίδουν απόδειξη είσπραξης υπέρ ΕΛΟΑΝ.

Α. Η  Δήλωση ακινησίας γίνεται στην λιμενική αρχή που βρίσκεται το σκάφος. Προσοχή όχι εκεί που έχει εκδοθεί η άδειά του. Μαζί με την δήλωση ακινησίας κατατίθεται και η άδεια εκτέλεσης πλόων, φυσικά το πρωτότυπο.

Εάν το σκάφος βρίσκεται στην ξηρά, τότε η δήλωση ακινησίας κατατίθεται στην πλησιέστερη χιλιομετρικά λιμενική αρχή.

Β. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας δίδεται στον ιδιοκτήτη (αυστηρά μόνο μία ανά έτος) για να την υποβάλει στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του. Εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης μπορεί να διακόψει κάποιες φορές μέσα στο έτος την ακινησία του σκάφους. Σε αυτή την περίπτωση παίρνει πίσω και την άδεια εκτέλεσης πλόων. Όμως μπορεί και να μην ζητήσει πίσω την άδεια εκτέλεσης πλόων. Στην περίπτωση αυτή, η ακινησία δεν διακόπτεται αλλά συνεχίζεται. Αυτή η ενέργεια μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε λιμενική αρχή.

Βεβαίως απαγορεύεται κατά το χρονικό διάστημα που έχει δηλωθεί ακινησία να χρησιμοποιηθεί το σκάφος. Εάν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να κινήσουμε το σκάφος μας, πρέπει απαραίτητα να πάρουμε την άδεια και να την καταθέσουμε ξανά.

Για την παραλαβή της βεβαίωσης ακινησίας πρέπει να έχει πληρωθεί ο φόρος στην Εθνική τράπεζα ή σε δημόσιο ταμείο ή και στο λιμεναρχείο. Ανάλογα δε με τον χρόνο ακινησίας του σκάφους, μειώνεται και το τεκμήριο. Δηλαδή περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους. Επίσης διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών, υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Στη διάταξη αυτή υπόκεινται τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας και μεγέθους.

Η διάταξη αυτή ασφαλώς χαιρετήθηκε θετικά από όλους τους ιδιόκτητες των σκαφών αναψυχής.