Αύξηση της χωριτικότητας της μπαταρίας της μηχανής του σκάφους

Θέλετε να αυξήσετε τη χωρητικότητα των μπαταριών εκκίνησης της μηχανής, αλλά δεν έχετε τον ανάλογο χώρο ή δεν θέλετε να προσθέσετε άλλο βάρος; Τότε αλλάξτε τη δωδεκάβολτη μπαταρία σας με δύο των 6 Volt, με σύνδεση σειράς, δηλαδή το θετικό πόλο της μιας με τον αρνητικό της άλλης.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι χρειάζεστε μια μπαταρία 200 amp στα 12 Volt. Αγοράστε δύο μπαταρίες των 200 amp στα 6 Volt. Η κάθε μια θα έχει το μισό μέγεθος και βάρος μιας αντίστοιχης δωδεκάβολτης των 200 amp. Επίσης, λόγω της χωρητικότητας των στοιχείων, είναι προτιμότερο να συνδέσουμε δύο εξάβολτες εν σειρά, παρά δύο δωδεκάβολτες των 100 amp σε παράλληλη σύνδεση.