ΑΡΧΕΛΩΝ. Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Κρατική αναβλητικότητα και επιχειρηματικά μικροσυμφέροντα καταστρέφουν προστατευόμενες περιοχές: Καταδίκασαν τις «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 – GR 2550005) σε θάνατο …… με όργωμα!

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος και συγκεκριμένα το τμήμα από τον ποταμό Αλφειό προς βορά μέχρι την πόλη της Κυπαρισσίας προς νότο φιλοξενεί τη δεύτερη (μετά την Ζάκυνθο) σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο. Ο πυρήνας του βιοτόπου εντοπίζεται στο νοτιότερο τμήμα του Κόλπου και δη στα 10 χλμ. παραλίας μεταξύ του ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό Νερό, όπου γίνεται το 86% της φωλεοποίησης. Επιπλέον, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλουσιότερη και πιο εκτεταμένη στην Ελλάδα ζώνη αμμολόφων και από μοναδικά παράκτια πευκοδάση.

Λόγω της φωλεοποίησης του απειλούμενου είδους της χελώνας Caretta caretta αλλά και της ύπαρξης του εκτεταμένου οικοσυστήματος θινών η περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 με την ονομασία «Θίνες Κυπαρισσίας» (κωδικός: GR 2550005) και από την 1/9/2006 έχει αναγνωριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.

Δυστυχώς η πολιτεία έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων και δεν έχει μέχρι σήμερα θεσπίσει και θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου διάφορα έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται χωρίς κανέναν έλεγχο στον βωμό της άναρχης «ανάπτυξης» και του ευκαιριακού κέδρους έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα προστατευταία αντικείμενα.

Εξαιτίας κρατικής αναβλητικότητας και ανευθυνότητας, η χώρα μας έλαβε τον περασμένο Οκτώβρη Αιτιολογημένη Γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  η οποία αφορά στην, κατά παράβαση των άρθρων 6 και 12 της Οδηγίας 92/43,  αμέλεια της Ελλάδας ως προς την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και οικοτόπων ειδών. Με άλλα λόγια βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια ακόμα καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από ένα καίριο πλήγμα του κύρους της χώρας.

Παρά τις δεσμεύσεις των ελληνικών αρχών προς άμεση λήψη μέτρων προστασίας και παρά την πάροδο τόσων μηνών, τίποτα δεν έχει ακόμα γίνει. Η προστατευόμενη περιοχή έχει αφεθεί βορρά αφενός στα επιχειρηματικά μικροσυμφέροντα αυτών που οραματίζονται επενδύσεις χωρίς σχεδιασμό και έλεγχο, με οποιοδήποτε κόστος στο φυσικό περιβάλλον και αφετέρου στην επιθυμία τοπικών παραγόντων για γρήγορο πλουτισμό, αδιαφορώντας για το πραγματικό συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικό της υπάρχουσας κατάστασης είναι το πρόσφατο όργωμα των θινών με αποτέλεσμα την αποψίλωση της βλάστησης μεταξύ των οικισμών Αγιαννάκη και Ελαίας, δηλαδή εντός του πυρήνα του βιοτόπου και σε έκταση μήκους 3 χλμ. περίπου. Με άλλα λόγια οι «Θίνες Κυπαρισσίας» οργώθηκαν από αυτούς που σχεδιάζουν τσιμεντοποίηση των αμμολόφων και οι ελληνικές αρχές λάμπουν δια της απουσίας τους. Πόσο ακόμα πρέπει να υποβαθμιστεί η περιοχή για να υλοποιήσουν οι ελληνικές αρχές τις υποσχέσεις τους προς την διεθνή κοινότητα? Πρέπει να υπάρχει το φόβητρο επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει το κράτος το αυτονόητο, να διαφυλάξει δηλαδή τη φυσική μας κληρονομιά?

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει την φτηνή δικαιολογία για «ανάπτυξη» και «επενδύσεις» που ουσιαστικά καταστρέφουν αυτό που προσελκύει επισκέπτες στην περιοχή: τη φυσική ομορφιά του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Η πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη αυτής χώρας είναι δυνατή μόνο με οργανωμένες επενδύσεις, δηλαδή με επενδύσεις που θα γίνουν σεβόμενες τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής και που θα ωφελούν πραγματικά την τοπική κοινωνία.

Πληροφορίες: Παναγιώτα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Προγράμματος Πελοποννήσου,

τηλ.: 6951 009785