Επιλογή συρματόσκοινων για το σκάφος

Τα συρματόσκοινα στο σκάφος δεν είναι όλα ίδια. Ανάλογα με τη χρήση τους, επιλέγουμε το κατάλληλο, όπως άλλωστε κάνουμε και με τα σχοινιά. Οι τρεις πιο διαδεδομένοι τύποι συρματόσκοινου είναι αυτοί του σχήματος και ονομάζονται ανάλογα με τον τρόπο πλεξίματός τους.

Ο τύπος 1 x19, δεν έχει μεγάλη ευκαμψία και γι? αυτό χρησιμοποιείται για ξάρτια. Για χρήσεις όπου υπάρχει ανάγκη κάποιας ευκαμψίας, χρησιμοποιούμε συρματόσκοινο 7 x 7, ενώ για μεγάλη ευκαμψία το 7 x 19, π.χ. για μαντάρια, σύστημα πηδαλίου κ.λπ.

Μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος, με τον οποίο τα μετράμε σε διάμετρο. Στο σχήμα μας βλέπουμε τον σωστό και λανθασμένο τρόπο. Εκείνο που μετράμε είναι η διάμετρος του κύκλου, που περιβάλλει το συρματόσκοινο.