Όταν κάνουμε νερά

Όταν κάνουμε νερά

Όταν διαπιστώσουμε ότι κάνουμε νερά από κάποιο σημείο κάτω από την ίσαλο, ο χρόνος αντίδρασης είναι ό,τι πιο σημαντικό. Τα επτά πιο ύποπτα
σημεία είναι:
1 εξαγωγή μηχανής
2. εισαγωγή θάλασσας της μηχανής

3. αποχέτευση τουαλέτας
4. εισαγωγή θάλασσας της τουαλέτας

5. δρομόμετρο
6. βυθόμετρο
7. αποχέτευση νερού της κουζίνας.

Μόλις αντιληφθούμε, λοιπόν, θαλασσινό νερό στις σεντίνες, ελέγχουμε τα παραπάνω επτά σημεία.