Φώτα Ναυσιπλοΐας

Φώτα Ναυσιπλοΐας

Για την ασφάλειά μας στη θάλασσα, αλλά και αυτή των συνανθρώπων μας, που ταξιδεύουν τη μέρα ή τη νύχτα, επιβάλλεται να γνωρίζουμε καλά τα φώτα ναυσιπλοΐας. Επειδή το θέμα αφορά και τους φίλους του μηχανοκίνητου, αλλά και αυτούς του ιστιοφόρου σκάφους, συμπτύξαμε τις δύο κατηγορίες για να μπορέσουμε, με λίγα λόγια και αρκετή εικόνα, να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις με μια ματιά.Τα βασικά φώτα, που πρέπει να δείχνει ένα μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής, όταν ταξιδεύει (σχήμα 1 και 2) είναι:

1. Πλευρικός δεξιός φανός (πράσινος 112,5º).
2. Πλευρικός αριστερός φανός (κόκκινος 112,5º).
3. Εφίστιος φανός (λευκός 225º).
4. Φανός κορώνης (λευκός 135º).Για τα ιστιοφόρα, που ταξιδεύουν με πανιά (χωρίς μηχανή) αρκούν δύο πλευρικά και ο φανός κορώνης ξεχωριστά ή σε συνδυασμό στην κορυφή του αλμπούρου (σχήμα 3).Όταν το ιστιοφόρο κινείται με μηχανή μπορεί να δείχνει τους δύο πλευρικούς και έναν περίβλεπτο στην κορυφή του αλμπούρου (σχήμα 4). Ανάλογα με τη λειτουργία του κάθε σκάφους, προστίθενται και άλλοι βοηθητικοί φανοί, που «μιλάνε» από μόνοι τους, δείχνοντας την πορεία, τη δυσκολία χειρισμών ή την εργασία, που εκτελούν, π.χ. ρυμούλκηση, υποβρύχιες εργασίες, ψάρεμα κ.λπ.Τα φώτα ναυσιπλοΐας, εκτός από το χρώμα, διαφέρουν και σε άλλα στοιχεία, όπως η φωτεινότητά τους και το τόξο στο οποίο είναι ορατά, ανάλογα πάντα με το μέγεθος του σκάφους και την εργασία, που εκτελούν. Ο πίνακας μας δίνει μια πλήρη εικόνα των υποχρεώσεων αυτών βάσει του διεθνούς κανονισμού, που ισχύει και στην Ελλάδα.Την ημέρα, η ναυσιπλοΐα είναι βέβαια πολύ πιο εύκολη, λόγω της ορατότητας και των οπτικών σημάτων, που φέρουν όλα τα σκάφη. Τη νύχτα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα πρέπει να μάθουμε να «διαβάζουμε» καλά τη γλώσσα της θάλασσας για να ταξιδέψουμε με ασφάλεια. Τα σχήματα μας δείχνουν εύγλωττα πως φαίνεται ένα σκάφος ή πλοίο την ημέρα και ποια φώτα βλέπουμε τη νύχτα. Από τα φώτα συμπεραίνουμε, όπως είπαμε, πολλά στοιχεία για τον τύπο, την πορεία και τις ιδιαιτερότητες της πλεύσης του πλοίου, που βλέπουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε έγκαιρα την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος. Όπως δεν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο στη στεριά αν δεν ξέρουμε τα σήματα του κ.ο.κ., έτσι και στη θάλασσα είμαστε δημόσιοι κίνδυνοι, αν δεν ξέρουμε τα φώτα μας.