Φόρος πολυτελούς διαβίωσης 2013

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που κατατίθεται σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προβλέπει:

Μήκος μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής ανοικτού τύπου     

7μ          800 €

8μ          1.000 €

9μ          1.200 €

10μ        1.400 €

11μ        1.600 €

12μ        1.800 €

15μ        2.400 €

20μ        3.400 €

Ο φόρος θα βαραίνει τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής μήκους άνω των 6 μέτρων. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του τεκμηρίου. Ο φόρος θα επιβληθεί με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2014, δηλαδή με βάση τα στοιχεία  που κατέχουν οι φορολογούμενοι για το έτος 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013).

Καταθέτοντας την άδεια πλόων, το ετήσιο τεκμήριο μειώνεται κατά πολύ, άρα, κάθε ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής, θα πρέπει να κρατήσει την άδεια του μόνο για τους μήνες που πραγματικά χρησιμοποιεί το σκάφος του.

Για παράδειγμα, ένα οκτάμετρο σκάφος, κανονικά για 12 μήνες, πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης 1.000 €.

Αν ο ιδιοκτήτης κρατήσει την άδεια μόνο τον Αύγουστο, θα πληρώσει 83,34€.

Ας προσέξουμε λοιπόν…