Φόρος πολυτελείας για σκάφη αναψυχής – καταργείται;

Ίσως  να έχουμε μία καλή είδηση!

Όπως μας ενημερώνει ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ:

Στη συνέχεια της αποστολής, το Σεπτέμβριο του 2011, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου, της υπολογιστικής οικονομικής μελέτης που είχαμε καταρτίσει, σχετικής με τη μείωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού αντίστοιχη της μείωσης του αριθμού των μικρών σκαφών που διατέθηκαν στην αγορά, είχαμε μία πολύ θετική εξέλιξη:

Tο Υπουργείο Οικονομικών προωθεί διάταξη για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας για την ενίσχυση της ελληνικής αγοράς στην κατασκευή μικρών σκαφών.

Μήπως, λέμε μήπως υπάρχει ακόμη μια μικρή ελπίδα αισιοδοξίας για ανάκαμψη στον δικό μας χώρο της θάλασσας;