Φλόκος self tacking

Φλόκος self tacking

Σε μικρά ιστιοφόρα σκαφάκια και στην περίπτωση που ταξιδεύουμε μόνοι μας, μπορούμε να απαλλαγούμε από τις σκότες του φλόκου, δημιουργώντας έναν προσωρινό «σιδηρόδρομο» πλώρα από τη σκάντζα, που θα λειτουργεί σαν σκότα και θα στρώνει το πλωριό πανί στις αλλαγές μπράτσου. Αυτό συνηθίζεται πολύ σε πολλά μέρα του κόσμου, αλλά με κανονικό σιδηρόδρομο, όπως αυτόν της σκότας τας μαΐστρας, που απαλλάσσει το πλήρωμα από τις σκότες, όταν βέβαια υπάρχει απλά φλόκος και όχι τζένοα. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείτο πολύ τα παλιότερα χρόνια και σαν ρύθμιση του φλόκου θυέλλης, αλλά και του λεγόμενου «αράπη», ενός μικρού πλωριού πανιού πάνω σε μια μικρή μάτσα, ελεύθερο στην ποδιά. Το σχήμα μας είναι πιστεύουμε αρκετό για να δείξει πώς λειτουργεί το αυτοσχέδιο σύστημα self tacking του φλόκου.