Τεκμήρια σκαφών αναψυχής

Σύμφωνα με το ολικό μήκος τους, θα προσδιορίζεται το τεκμήριο διαβίωσης για τα σκάφη αναψυχής, κλειστού ή ανοικτού τύπου.

Α. Μηχανοκίνητα σκάφη (χωρίς χώρο ενδιαίτησης, ανοικτού τύπου) ταχύπλοα και μη, με ολικό μήκος έως 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται στα 4.000 ευρώ. Ενώ το ποσό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε μέτρο, όταν το σκάφος ξεπερνά τα 5 μέτρα.

Β. Για τα μηχανοκίνητα  και τα ιστιοφόρα (μεικτά) σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ, όταν το ολικό μήκος του είναι έως 7 μέτρα. Για τα σκάφη από 7 έως 10 μέτρα πρέπει να προσθέσουμε 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, από 10 έως και 12, προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, για τα σκάφη από πάνω από 12 μέχρι 15 μέτρα, 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, από πάνω από 15 μέχρι 18 μέτρα, 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, από πάνω από τα 18 μέχρι τα 22 μέτρα, 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο. Και τέλος για τα μεγάλα σκάφη πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο.

assets_LARGE_t_246061_54317593_type12128

Και μερικές ακόμη «καλές» λεπτομέρειες. Τα σκάφη αναψυχής, ιστιοφόρα και κατασκευασμένα στην Ελλάδα από ξύλο, όπως για παράδειγμα τα παραδοσιακά, τρεχαντήρι, λίμπερτυ, πέραμα, τσερνίκι, δικαιούνται 50% μείωση του φόρου.

Τα σκάφη για επαγγελματική χρήση είναι απαλλαγμένα από το τεκμήριο διαβίωσης.

Αναγνωρίζεται η ακινησία του σκάφους, με βεβαίωση της Λιμενικής αρχής.

Και τέλος τα σκάφη που έχουν μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για όλο το έτος ή για μερικούς μήνες, στο τεκμήριο διαβίωσης που προκύπτει ανάλογα με το μήκος τους, προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.

Πηγή: Έθνος