Τα πανιά αντικαθιστούν το τιμόνι

Τα πανιά αντικαθιστούν το τιμόνι

Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο ιστιοφόρο σκάφος, που μπορεί παράλληλα να αποδειχθεί χρήσιμο σε μια περίπτωση ανάγκης, είναι και το τιμόνεμα μόνο με τα πανιά και τις σκότες τους, έχοντας δέσει το τιμόνι. Στο σχήμα μας, περίπτωση Α και τα δύο πανιά μας είναι λάσκα, με το σκάφος κινητοποιημένο. Στην περίπτωση Β, τριμάρουμε μόνο το φλόκο και το σκάφος μας ποδίζει. Στην περίπτωση Γ, τριμάρουμε μόνο τη μαΐστρα και το σκάφος μας ορτσάρει. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι, ζυγίζοντας τα δύο πανιά, μπορούμε να τιμονέψουμε το σκάφος δεξιά-αριστερά, χωρίς το τιμόνι. Με λίγη πρακτική στη θάλασσα, θα μάθουμε να ταξιδεύουμε μόνο με τα πανιά, κάτι που είναι πολύ διασκεδαστικό και συγχρόνως χρήσιμο σε καταστάσεις ανάγκης.