Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του σκάφους

Τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών των σκαφών αναψυχής είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να δέχονται μια σύνδεση με ένα «θετικό» και μια γείωση, που πρέπει να τηρείται απόλυτα.

Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα, ακόμα και για μια στιγμή, μπορεί να κάψουμε το όργανο. Δεν συνδέουμε ποτέ ένα ηλεκτρονικό όργανο, δοκιμάζοντας την πολικότητα, δηλαδή βλέποντας αν δουλεύει, με κάποια τυχαία σύνδεση. Πριν συνδέσουμε τα καλώδια, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχουμε το θετικό με το θετικό και τη γείωση με τη γείωση. Συνήθως ο θετικός πόλος έχει καλώδιο χρώματος κόκκινου και ο αρνητικός μαύρου. Αν έχουμε κάποια αμφιβολία ανατρέχουμε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οργάνου για σιγουριά, αν δεν θέλουμε να δούμε το προς σύνδεση ηλεκτρονικό μας να «ψήνεται».