Σχέσεις … ταχύτητας

Σχέσεις … ταχύτητας


Σκεφτήκαμε να σας δώσουμε μερικές σχέσεις που περιλαμβάνουν τρία
μεγέθη απαραίτητα στο ταξίδεμα, δηλαδή την ταχύτητα, την απόσταση και το χρόνο. Όταν γνωρίζουμε δύο από αυτά τα μεγέθη μπορούμε να βρούμε αμέσως το τρίτο. Χάριν συντομίας θα έχουμε: V = ταχύτητα σε κόμβους (knots), Τα = χρόνος σε ώρες (h), t = χρόνος σε πρώτα λεπτά (min), D = απόσταση σε ναυτικά μίλια (n.m.). Οι σχέσεις λοιπόν των τριών μεγεθών είναι:

1. V = D/T
Ταχύτητα (knots) = Απόσταση (n.m.) / χρόνος (h).

2. V = D x 60/t
Ταχύτητα (knots) = Απόσταση (n.m.) x 60 / χρόνος (min).

3. Τ = D/V
Χρόνος (h) = Απόσταση (n.m) / ταχύτητα (knots).

4. t = D x 60 / V
Χρόνος (min) = Απόσταση (n.m) x 60 / ταχύτητα (knots).

5. D = V x T
Απόσταση (n.m.) = Ταχύτητα (knots) x χρόνος (h).

6. D = V x t/60
Απόσταση (n.m) = Ταχύτητα (knots) x χρόνος (min / 60.

Όπως βλέπετε, έχουμε συμπεριλάβει το χρόνο σε ώρες και σε πρώτα λεπτά της ώρας, ανάλογα με τη χρήση των σχέσεων.