Στροφή επί τόπου με πολυεστερικό σκάφος

description

Του Μάκη Ματιάτου

Τα διπλέλικα σκάφη μανουβράρονται ευκολότερα στο λιμάνι. Αυτό οφείλεται στην ενέργεια της μιας προπέλας, που εξισορροπεί αυτήν της άλλης με αντίθετη στρέψη.

Στα μονέλικα σκάφη οι κινήσεις για το ρεμετζάρισμα γίνονται, κάνοντας μία πρόσω και μία ανάποδα τη μηχανή με αντίστοιχες κινήσεις του πηδαλίου, όπως στο
παρκάρισμα του αυτοκινήτου. Με δύο μηχανές και δύο προπέλες τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά εύκολα, ακόμα και χωρίς τη χρήση του bow thruster.

Το σκάφος μπορεί να στραφεί επί τόπου κατά 360 μοίρες χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καν τα πηδάλια. Για παράδειγμα, για να κάνουμε μία αριστερή στροφή επί τόπου, βάζουμε στο πρόσω τη δεξιά μηχανή και στο ανάποδα την αριστερή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

description

Το ζεύγος των δυνάμεων κάνει την πρύμη να στραφεί δεξιά γύρω από έναν νοητό άξονα, άρα η πλώρη στρέφεται αριστερά. Την όλη διαδικασία βοηθά και η ενέργεια της φοράς τη προπέλας (propeller effect), που «δαγκώνει» το νερό σαν κουπί και τραβώντας διευκολύνει τη στρέψη.

Ας παρακολουθήσουμε στο σχήμα 2 πώς ακριβώς λειτουργεί το σκάφος σε μία επί τόπου στροφή προς τα δεξιά. Στη θέση Α βάζουμε πρόσω την αριστερή μηχανή και ανάποδα τη δεξιά. Αν το σκάφος, καθώς στρέφεται, τείνει να κινηθεί πρόσω, μειώνουμε τις στροφές της αριστερής μηχανής, που είναι στο πρόσω, όπως φαίνεται στη θέση Β. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Δεν αυξάνουμε τις στροφές της δεξιάς μηχανής που είναι στο ανάποδα για να εξισορροπήσουμε, αλλά μειώνουμε το πρόσω. Στη θέση Γ, καθώς το σκάφος συνεχίζει να γυρίζει, βλέπουμε ότι τείνει να κάνει και λίγο ανάποδα, ξεφεύγοντας από την επί τόπου στροφή που επιθυμούμε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση μειώνουμε αντίστοιχα τις στροφές της δεξιάς μηχανής που κάνει ανάποδα, αντί να αυξήσουμε το πρόσω της αριστερής.

description

Το μυστικό στη μανούβρα και ειδικά στην επί τόπου στροφή είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται λιγότερες στροφές και βέβαια πάντα να μειώνουμε τις στροφές των μηχανών, για να ελέγξουμε το σκάφος και να εξισορροπήσουμε. Ειδικά σε σκάφη με μεγάλες ιπποδυνάμεις, οι πολλές στροφές μπορεί να μας κάνουν να χάσουμε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να κάνουμε κάποια ζημιά, πέφτοντας πάνω στο μώλο ή σε άλλο σκάφος.

Το παίξιμο με τις μανέτες χωρίς τη χρήση του πηδαλίου είναι μία εξάσκηση απαραίτητη για να εξοικειωθούμε περισσότερο με το σκάφος μας, αλλά και την ιδιαίτερη συμπεριφορά του με δυνατό αέρα. Μια τέτοια εξάσκηση σε ανοικτό κολπίσκο με αέρα, μακριά από άλλα σκάφη, θα μας δώσει τη ευκαιρία να γνωρίσουμε το σκάφος μας καλύτερα πριν επιχειρήσουμε να ρεμετζάρουμε σε ένα ασφυκτικά γεμάτο λιμανάκι, όπου πέρα από τη μανούβρα πρέπει να έχουμε το νου μας σε επιπλέοντα σκοινιά, αγκυρόσκοινα και καδένες.