Στροφές ανά λεπτό

Του Μάκη Ματιάτου

Το στροφόμετρο της μηχανής είναι ένας πολύτιμος σύντροφος και βοηθός πάνω στο σκάφος. Είναι το όργανο, που πέρα από όλα τα άλλα, μας λέει πολλά για την οικονομία στα καύσιμα.

Οικονομική ταχύτητα σημαίνει μικρότερη κατανάλωση, εφόσον φυσικά το σκάφος μας φοράει τις κατάλληλες μηχανές, τις σωστές σε διάμετρο και βήμα προπέλες και βέβαια είναι καλά τριμαρισμένο από πλευράς φορτίων.

Από γενικές μετρήσεις και εμπειρίες, μπορούμε να πούμε ότι ο γενικός οδηγός κατανάλωσης ακολουθεί τους τρεις παρακάτω κανόνες:

1. 50% ταχύτητα = 25% κατανάλωση.
2. 80% ταχύτατα = 60% κατανάλωση.

3. 90% ταχύτατα = 80% κατανάλωση.Όπως φαίνεται, οικονομική ταχύτητα μπορούμε να περιμένουμε, εφόσον δεν ξεπερνάμε το 80% της μεγίστης ταχύτητας του σκάφους μας. Φυσικά, στην πρώτη περίπτωση, το 50% της ταχύτητας είναι σχετικό, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε σκάφη πλαναρίσματος. Στην περίπτωση του σκάφους που πλανάρει, πιο οικονομική ταχύτητα θεωρείται αυτή, που έχει το σκάφος μας την ώρα που η πρύμη τον βγαίνει από το νερό.

Γνωρίζοντας το σκάφος μας, μπορούμε να βρούμε τα τρία σημεία των παραπάνω κανόνων, δηλαδή την οικονομική ταχύτητα, τη μεγίστη οικονομική ταχύτητα και τη μεγίστη κατανάλωση. Αν παρατηρήσουμε το παράδειγμά μας με το στροφόμετρο, θα δούμε ότι, όσο αυξάνονται οι στροφές της μηχανής με την αύξηση της ταχύτητας από το 50% μέχρι το 70%, έχουμε και την ανάλογη αύξηση στην κατανάλωση, που όμως είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την επίδοση του σκάφους. Από το 80% μέχρι το 90% της ταχύτητας έχουμε υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης.

Με άλλα λόγια, ταξιδεύοντας με οικονομική ταχύτητα 80% της μεγίστης, αν θελήσουμε να αυξήσουμε και να πιάσουμε το 90% της ταχύτητας, θα έχουμε 20% αύξηση στην κατανάλωση, που ισοδυναμεί σχεδόν σε διπλασιασμό της. Προσοχή, λοιπόν, στις στροφές της μηχανής. Προσέχουμε για να έχουμε… ειδικά με τις σημερινές τιμές των καυσίμων.