Νομικά

Ο νόμος της Θάλασσας: Μια σύντομη προσέγγιση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας

Ο κανόνας δικαίου της θάλασσας είναι σχεδόν άγνωστος στους περισσότερους και θα λέγαμε «ακαταλαβίστικος» για ακόμα και για όσους ασχολούνται πιο «ζεστά» με τη θάλασσα. Εδώ, θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικά από τα βασικά στοιχεία...