Σε τάξη βάζει η ΓΓΔΕ το καθεστώς των σκαφών αναψυχής

assets_LARGE_t_942_15874798_type12128

Στο μικροσκόπιο βάζει η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών αναψυχής συστηματοποιώντας την καταγραφή των ημερών που τα ενοικιάζουν και των ημερών που δεν έχουν ναυλοσύμφωνο, ώστε να μη τους παρέχονται φορολογικά προνομία όταν απλά τα ιδιοχρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων.

Στο μητρώο που θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για φορολογικούς και τελωνειακούς σκοπούς, ενώ θα διασυνδεθεί με την εφαρμογή για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου με ηλεκτρονικό τρόπο, με την εφαρμογή για την ηλεκτρονική πληρωμή του Τέλους Παραμονής Πλόων, αλλά και με τα μηχανογραφικά συστήματα της ΓΓΔΕ.

Η εγκύκλιος αναφέρει πως από την καταχώρησή τους στο μητρώο τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θα πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ως εξής:

  • 105 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και πλοίαρχο
  • 75 ημέρες για πλοία όταν εκναυλώνονται με πλήρωμα και πλοίαρχο
  • 25 ημέρες όταν πρόκειται για παραδοσιακά πλοία, ανεξάρτητα από το εάν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα

Ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται:

  • κατά 5% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5 ετών
  • κατά 10% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 10 ετών
  • κατά 15% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 15 ετών
  • κατά 20% για πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 20 ετών

Όπως ξεκαθαρίζεται οι ελλείπουσες, για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού, ημέρες ναύλωσης δύνανται να συμπληρώνονται από τυχόν πλεονάζουσες ημέρες τις αμέσως προηγούμενης τριετίας. Πάντως, οι ημέρες κατά τις οποίες το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής δεν εκτελεί συμβάσεις ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται δεν προσμετρώνται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

Ξεκαθαρίζεται πάντως ότι σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου αναψυχής, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όπως απορρέουν από τις διατάξεις του νέου νόμου και αφορούν τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου έναντι των φορολογικών και τελωνειακών Αρχών, εφόσον βέβαια αυτά απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (χορήγηση απαλλαγών, άρση απαλλαγής και καταβολή επιβαρύνσεων σε περίπτωση καταστρατήγησης ή μη ορθής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, χρόνος παρακολούθησης απαλλαγής κλπ).

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή εφόσον δηλωθεί και καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά. Επίσης απαγορεύεται στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής η μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο.

Θανάσης Κουκάκης
in.gr