ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΧΑΛΑΡΗ

Την Δευτέρα 22/02/2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου, σεμινάριο με εισηγητή τον ΤΑΣΟ ΧΑΛΑΡΗ και θέμα «Τεχνικές και εξοπλισμός στη σύλληψη των άσπρων ψαριών». Το λαβράκι, ο κακαρέλος, η τσιπούρα, το μελανούρι, ο κέφαλος, το σκαθάρι και φυσικά ο σαργός μπήκαν κάτω από το μικροσκόπιο και αναλύθηκαν εκτενώς.

Η εποχή που τα βρίσκουμε σε μεγάλο αριθμό και οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό (αναπαραγωγή, τροφή κ.ά.), καθώς και το είδος των βυθών που θα συναντήσουμε το κάθε είδος ήταν από τα πρώτα θέματα που αναπτύχθηκαν. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στη σωστή ώρα και τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για αποτελεσματικό κυνήγι και φυσικά οι τεχνικές σύλληψης που θα χρησιμοποιήσουμε και ο απαιτούμενος εξοπλισμός με τις τροποποιήσεις του (πατέντες!).

Αναλύθηκαν οι διατροφικές συνήθειες του κάθε είδους, οι τρόποι που κυνηγούν την τροφή τους, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν για να ξεφύγουν από τον ψαροκυνηγό, τα ευάλωτα σημεία στη συμπεριφορά τους, τα σημεία του σώματός τους που πρέπει να πλήττουν οι βολές μας και τα «σημάδια» που αποκαλύπτουν την παρουσία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σωστή διαχείριση των τόπων που βρίσκουμε άσπρα ψάρια, αφού κυρίως για λόγους αναπαραγωγής αυτά τα είδη βρίσκονται κατά καιρούς σε μεγάλους αριθμούς και πολύ ρηχά σε συγκεκριμένες περιοχές κάτι που τα κάνει ευάλωτα στην κυνηγετική απληστία του ανθρώπου. Και δόθηκαν αρκετά παραδείγματα γνωστών τόπων που είχαν την «τύχη» να λεηλατηθούν από «συναδέλφους», δυναμίτες, τράτες, μπουκάλες, μαύρα μεσάνυχτα κλπ και έχουν διαγραφεί από τους επιλεγόμενους ψαρευτικούς προορισμούς μας .

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σαργό στο κυνήγι του οποίου ο Τάσος είναι ειδήμων.
Οι ερωτήσεις ήταν πολλές και ο διαθέσιμος χρόνος αποδείχθηκε λίγος για ένα τέτοιο θέμα.

Ο «Γλαύκος» ευχαριστεί τον Τάσο Χάλαρη για το πολύ όμορφο και ενδιαφέρον σεμινάριο και τις γνώσεις που μετέδωσε σε όλους τους συμμετέχοντες.