Σεμινάριο με θέμα «Ψαρευτικό αρχείο & Επιτυχημένες εξορμήσεις» από το σύλλογο Γλαύκο

Άλλο ένα σεμινάριο διοργανώθηκε από το σύλλογο «Γλαύκο». Αυτή τη φορά είχε διάρκεια 3 ημερών και περιελάμβανε 2 ημέρες θεωρίας και 1 ημέρα εφαρμογή στην πράξη.

glaykos

Το θέμα του ήταν “Ψαρευτικό αρχείο & Επιτυχημένες εξορμήσεις” με ομιλητή τον Κώστα Μαδούρο, ο οποίος ασχολείται σχολαστικά με το συγκεκριμένο θέμα για πάνω από μια 10ετία.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες έμαθαν τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη για την αξία του ψαρευτικού αρχείου, τον αναλυτικό τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται, αλλά και το πως μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει. Επίσης έγινε παρουσίαση και ανάλυση μιας εξόρμησης η οποία στηριζόμενη αποκλειστικά στις σημειώσεις του αρχείου έφερε θετικά αποτελέσματα σε ¨φτωχό¨ και συχνά επισκέψιμο τόπο.

Το παρόν θέμα απευθυνόταν σε όλους τους ψαροκυνηγούς ανεξαρτήτως επιπέδου και είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει σημαντικό οδηγό για μελλοντικές επιτυχημένες εξορμήσεις τους.

Για την πλήρη κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης του αρχείου, καθώς και των πληροφοριών που θα πρέπει κανείς να συγκρατεί κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης, αποφασίστηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν αυτά αντιληπτά είναι η εφαρμογή τους στην πράξη.

Έτσι λοιπόν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου έγινε το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου, το οποίο ήταν μια αναπαράσταση μιας ψαρευτικής εξόρμησης. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν βουτιές σε συγκεκριμένα σημεία που τους υποδείχθηκαν δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση πληροφοριών όπως η μορφολογία του βυθού, η παρουσία ψαριών, οι ενδεδειγμένες τεχνικές προσέγγισης, κλπ. Για τους σκοπούς του σεμιναρίου υπήρξε διπλή υποβρύχια βιντεοσκόπηση της κάθε βουτιάς.

Στο τρίτο μέρος του σεμιναρίου οι παρευρισκόμενοι έφεραν συμπληρωμένο το αντίγραφο του ψαρευτικού αρχείου που τους δόθηκε με τις πληροφορίες που συνέλεξαν στο πρακτικό μέρος. Παράλληλα με την προβολή των βίντεο γινόταν υπόδειξη της σωστότερης καταγραφής των σημειώσεων και έγινε προσπάθεια αποκωδικοποίησής τους. Τέλος έγινε σύγκριση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, με βίντεο από άλλη ημέρα (μερικές μέρες πριν) και επισημάνθηκαν οι αρκετές ομοιότητες που υπήρχαν.