Πως διπλώνουμε το πανί του ιστιοπλοϊκού σκαφους

Το πανί πρέπει να διπλώνεται, για να μπει στο σάκο, με το σωστό τρόπο, κάτι που πολλοί δεν εφαρμόζουν. Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Αρχίζουμε πάντα από την ποδιά, πάνω στην οποία «στρώνουμε» κάθε δίπλα, φροντίζοντας να πέφτει το γραντί στην ίδια ευθεία, ενώ ο αετός κάνει σκάλες. Αφού το διπλώσουμε, το κάνουμε ρολό, για να μπει στο σάκο, αρχίζοντας από το clew, δηλαδή το πρυμιό πορτούζι, προς το γραντί.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε άνετα να το βιράρουμε ξανά από το σάκο, αφού θα βγουν πρώτα η κορυφή και το πλωριό πορτούζι, όπως ακριβώς το θέλουμε.