Πως δένουμε δύο διαφορετικά σχοινιά μεταξύ τους

Πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να ματίσουμε δύο σκοινιά μαζί για κάποιο λόγο. Αν τα σκοινιά αυτά δεν είναι ίδια και το ένα είναι πολύ λεπτότερο από το άλλο, ο κόμπος για τι μάτιση είναι αυτός, που βλέπουμε στο σχήμα. Είναι απλός, εύκολα τον θυμόμαστε, αν κάνουμε λίγη πρακτική και όπως θα διαπιστώσετε, πολύ πρακτικός και σίγουρος, γιατί όσο φερμάρουμε το ματισμένο σκοινί τόσο πιο πολύ σφίγγει και δεν γλιστράει.