Πολυεστερικά σκάφη και το σχήμα της γάστρας τους

description

Οι όροι «σκάφος εκτοπίσματος», «βαθύ V» κ.λπ. είναι εκφράσεις, που συναντάμε κάθε φορά, όταν αναφερόμαστε σε μηχανοκίνητο κυρίως σκάφος. Εκείνο, που στην ουσία περιγράφουμε με τους όρους αυτούς, είναι το σχήμα της γάστρας κάθε πλεούμενου. Στο σχήμα μας βλέπουμε τρία διαφορετικά σχήματα γάστρας μηχανοκίνητου. Το σκάφος Α είναι ένα μηχανοκίνητο εκτοπίσματος, που δεν πλανάρει. Με την κατάλληλη χρησιμοποίηση των chines, μπορεί να φτάσει να πλανάρει λίγο, οπότε λέμε ό,τι είναι σκάφος ημιεκτοπίσματος.

Στο σκάφος Β διακρίνουμε κάποιο μικρό deadrise. Πρόκειται για μηχανοκίνητο ημιεκτοπίσματος ή πλαναρίσματος σε μεγάλες ταχύτητες, που όμως «κτυπάει» στο κύμα (ρηχό V ή Shallow V).

Το σκάφος Γ είναι χαρακτηριστικό ταχύπλοο πλαναρίσματος, με ένα deadrise 20 μοιρών, δηλαδή με βαθύ V ή Deep V. Ο τύπος αυτός της γάστρας πλανάρει εύκολα και δεν κτυπάει με το κύμα.