Πλαστικές σωληνώσεις

Πλαστικές σωληνώσεις

Όταν αλλάζουμε πλαστικό σωλήνα δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα βγάζοντας τον παλιό, αλλά βάζοντας τον καινούργιο. Αν δούμε ότι θέλει λίγο μόνο για να προσαρμοσθεί βάζουμε λίγη βαζελίνη για να γλιστράει. Αν όμως δεν έχουμε αποτέλεσμα, αφήνουμε για 10-20 λεπτά την άκρη του σωλήνα σε ζεστό νερό για να μαλακώσει και μετά επιχειρούμε να τον τοποθετήσουμε.