Πλαγιοδέτηση σκάφους με δυο προπέλες

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Με δύο μηχανές το σκάφος κουμαντάρεται πιο εύκολα στη μανούβρα, αρκεί να ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις προπέλες μας.

Η επίδραση της προπέλας, που έχει το χαρακτηριστικό να γυρίζει την πρύμη μας προς τη φορά που στρέφεται (propeller effect) είναι το μυστικό της καλής μανούβρας. Στα διπλέλικα σκάφη, η τάση αυτή των προπελών εκμηδενίζεται γιατί γυρίζουν με διαφορετική φορά, είτε στο πρόσω, είτε στο ανάποδα.


Η διαδικασία, που θα περιγράψουμε εδώ αφορά τη μανούβρα ενός
διπλέλικου σκάφους για να πέσει δίπλα στο μώλο ή δεύτερη ντάνα σε κάποιο άλλο σκάφος. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, πλησιάζουμε το μώλο υπό γωνία και τον καιρό από την πλώρη, με τις μηχανές στο ρελαντί και ξεκοπλαρισμένες, αφήνοντάς το να πλησιάσει με την αδράνεια.

Περιττό είναι βέβαια να πούμε ότι η μανούβρα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
και σε οποιονδήποτε χώρο, θα πρέπει να γίνεται με όσο λιγότερη ταχύτητα
χρειάζεται, για να ακούει το τιμόνι. Όταν φτάσουμε κοντά στο μώλο και
ρίξουμε κάβο δένοντας την πλώρη μας (σχήμα 2), κάνουμε κράτει την εσωτερική (προς το μώλο) μηχανή, ενώ βάζουμε στο ανάποδα την εξωτερική. Με την εσωτερική μηχανή στο κράτει και την εξωτερική στο ανάποδα επιτυγχάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, το σκάφος φρενάρει και δεύτερον, η πρύμη μας έρχεται προς το μώλο, αφού η προπέλα στο ανάποδα έχει αριστερόστροφη φορά και «δαγκώνει» το νερό σαν κουπί. Μόλις η πρύμη μας έρθει δίπλα, δένουμε το σκάφος.


Το παραπάνω παράδειγμά μας αναφέρεται φυσικά σε σκάφος με
εσωλέμβιες μηχανές, όπου το τιμόνι στη μανούβρα δεν χρησιμοποιείται καθόλου γιατί δεν υπάρχει ανάγκη. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση σκάφους με εσω-έξω μηχανές; Στο σχήμα 3 βλέπουμε ένα παράδειγμα σκάφους με έσω-εξωλέμβιες μηχανές, που πλησιάζει υπό γωνία για να δέσει στο μώλο.


Η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη περίπτωση. Αφού
πιάσουμε στο μώλο τον πλωριό κάβο, γυρίζουμε το τιμόνι έτσι, ώστε τα
ποδάρια των μηχανών να στραφούν προς τη στεριά. Κάνοντας κράτει την
εσωτερική μηχανή (αριστερή, σύμφωνα με το σχήμα μας), κάνουμε, ανάποδα την εξωτερική σε σχέση με το μώλο μηχανή μας, μέχρι η πρύμη να πέσει δίπλα στο μώλο. Εδώ θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε πώς κινείται το συγκεκριμένο σκάφος μας με την αδράνεια.
Γενικά, τα βαριά σκάφη μπορούν να διανύσουν αρκετή απόσταση με τις μηχανές στο κράτει, ενώ τα πιο ελαφριά επηρεάζονται περισσότερο από τον αέρα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο στις μανέτες για να πλησιάσουμε αρκετά στο μώλο υπό γωνία, στην πρώτη φάση της μανούβρας μας.