Παρατροπίδια και chines

Παρατροπίδια και chines

Πολλοί τα συγχέουν και επιμένουν να αποκαλούν τα chines, παρατροπίδια. Η λέξη «παρατροπίδια» και μόνον είναι αρκετά διαφωτιστική. Τροπίς είναι αυτό που στην απλή γλώσσα λέμε «καρίνα». Παρατροπίδια είναι λοιπόν δυο μικρές καρινίτσες, δεξιά και αριστερά της τρόπιδας, όπως χαρακτηριστικά φαίνονται στη φωτογραφία.

Τα chines ή αλλιώς «αναβαθμίδες», «γόνατα», λειτουργούν σαν υδρορροές για να διαφεύγει το νερό που εκτοπίζεται, προσφέροντας τη δυνατότητα στο σκάφος να ανασηκωθεί και να πλανάρει. Τα παρατροπίδια είναι, όπως είπαμε, «πλευρικές καρινίτσες», που και στην ευστάθεια πορείας προσφέρουν μειώνοντας την πλαγιολίσθηση, αλλά και λειτουργούν σαν σταθερά αντιδιατοιχιστικά πτερύγια, για να περιορίσουν το μπότζι.