Παιδί και νερό

Παιδί και νερό

Πρόληψη – συστάσεις


 • Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη μέσα ή κοντά σε νερό
 • Μη χρησιμοποιείτε συσκευές επίπλευσης (μπρατσάκια, φουσκωτές. κουλούρες κλπ) ως υποκατάστατα της επίβλεψης
 • Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα (συνήθως μετά τα 4 έτη),
 • Μη θεωρήσετε ποτέ ότι το παιδί σας είναι “απρόσβλητο” από πνιγμό κι ας ξέρει καλή κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά (ειδικά τα κάτω των 6 ετών) πρέπει να παρακολουθούνται στενά από ενήλικα όσο κολυμπάνε.
 • Μάθετε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Στη θάλασσα

 • Να παίζετε μαζί με το παιδί στα ρηχά, μέχρι να εξοικειωθεί με το νερό.
 • Μην το αναγκάζετε να μπει στο νερό αν φοβάται.
 • Να του επισημαίνετε συνεχώς τους πιθανούς κινδύνους.
 • Να είστε μέσα στο νερό πάντα μαζί με το παιδί
 • Κανένα σωστικό μέσο δεν υποκαθιστά τη συνεχή επίβλεψη από τους γονείς

Στο σπίτι

 • Αν το παιδί σας είναι μικρό, να είστε συνεχώς μαζί του όταν κάνει μπάνιο.
 • Αδειάστε τη μπανιέρα μόλις τελειώσετε το μπάνιο.
 • Μην αφήνετε ποτέ το μεγαλύτερο παιδί να επιβλέπει το μικρότερο

Στην πισίνα

 • Αν έχετε πισίνα στο σπίτι σας φροντίστε να την ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
 • Τοποθετήστε πόρτα που κλείνει και ασφαλίζει αυτόματα. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα που οδηγούν στην πισίνα πρέπει να είναι ασφαλή και να εμποδίζουν την πρόσβαση των μικρών παιδιών στην πισίνα.
 • Βέβαια τα προστατευτικά κάγκελα και οι “αποτελεσματικές” πόρτες είναι μέτρα πρόληψης, αλλά δεν μπορούν επ’ ουδενί να υποκαταστήσουν την επίβλεψη!
 • Βγάλτε τα παιχνίδια από το χώρο της πισίνας, γιατί ένα παιδί που παίζει με τα παιχνίδια μπορεί να πέσει μέσα στο νερό.
 • Να έχετε ένα τηλέφωνο δίπλα στην πισίνα. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αφήσετε μόνο του το παιδί αν κάποιος σας καλέσει. Να έχετε δίπλα στο τηλέφωνο τα νούμερα ανάγκης.
 • Φροντίστε να υπάρχει δίπλα στην πισίνα ο εξοπλισμός διάσωσης (σχοινί, σωσίβιο κλπ).

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας είναι αντιγραφή από την ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ