Ο έλεγχος της μαΐστρας – Ένας «τυφλοσούρτης» για το τριμάρισμα

Ένας «τυφλοσούρτης» για το τριμάρισμα

Του Μάκη Ματιάτου

Το boom vang, το Cunningham και το outhaul είναι τα τρία βασικά χειριστήρια της μεγίστης. Όλοι τα ξέρουμε, αλλά πολλές φορές η σωστή χρήση τους δεν μας είναι κατανοητή.


Πολλές φορές βλέπουμε ιστιοφόρα να ταξιδεύουν με τη μαΐστρα τριμαρισμένη άσχημα. Και βέβαια, μια κακά τριμαρισμένη μαΐστρα δεν είναι ό,τι καλύτερο για ένα ιστιοφόρο, αλλά και για τον ίδιο τον κυβερνήτη.

Το καλό τριμάρισμα είναι μια τέχνη, που μαθαίνεται μόνο με την πρακτική. Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για το σωστό τριμάρισμα των πανιών. Εδώ, θα αρκεστούμε να δούμε τα τρία controls της μαΐστρας και να
καταρτίσουμε ένα πινακάκι, που θα μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε το boom vang, το Cunningham και το outhaul, χωρίς να χρειάζεται να σκεφθούμε το γιατί, υπό τύπο ενός τυφλοσούρτη, μέχρις ότου αποκτήσουμε τις
κατάλληλες γνώσεις με την πρακτική εξάσκηση.


Ο πίνακας μάς καθοδηγεί πώς πρέπει να τριμάρουμε κάθε ένα από τα τρία
χειριστήρια, ανάλογα με την πλεύση μας, στα όρτσα, στα πρύμα και στην
πλαγιοδρομία, πάντα σε σχέση με την ένταση του αέρα. ?λλωστε, είναι γνωστό σε όλους πως το τριμάρισμα του πανιού εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πόσο φυσάει.