Νέες σειρές αλλά και νέο ναυπηγείο για την Azimut

Νέες σειρές αλλά και νέο ναυπηγείο για την Azimut