Χαράξτε πορεία με καύσιμα Shell

Η εταιρεία Shell με ειδικά εξοπλισμένο βυτίο, εφοδιασμένο με σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος εξασφαλίζει την παραδιδόμενη ποσότητα στον πελάτη, θα τροφοδοτεί RIB(φουσκωτά) και βενζινοκίνητα ταχύπλοα σκάφη σε Marines, Parking σκαφών και σε «γλίστρες»


Ανακαλύψτε γιατί το Shell FuelSave (αμόλυβδη) είναι τόσο ωφέλιμο και τι μπορεί να κάνει για εσάς.

Η Shell δημιουργεί κορυφαία καύσιμα για περισσότερα από 100 χρόνια. Σήμερα, έχοντας ως βάση αυτή τη μακρόχρονη εμπειρία, μπορούμε να σας παρέχουμε καινοτόμα και πρωτοποριακά καύσιμα. H Shell FuelSave είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να διατηρεί καθαρό τον κινητήρα και να παρέχει προστασία κατά της διάβρωσης.

Η Shell FuelSave (αμόλυβδη βενζίνη) είναι σχεδιασμένη να προσφέρει:

Καθαρισμό του κινητήρα
Οι κινητήρες, προκειμένου να λειτουργούν σωστά, απαιτούν την είσοδο μιας συγκεκριμένης ποσότητας αέρα και καυσίμου και την μεγάλη ακρίβεια συγχρονισμού αυτής της ανάμειξης. Η μακρόχρονη χρήση κάποιων καυσίμων, προκαλεί τη συσσώρευση ιζημάτων στο πίσω μέρος των βαλβίδων εισόδου. Έτσι, παρουσιάζεται μια καθυστέρηση στην είσοδο του καυσίμου στον κινητήρα, με αποτέλεσμα την χαμηλή ανάμειξη καυσίμου και αέρα που μειώνει την απόδοση του οχήματος. Η σύνθεση της Shell FuelSave είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να αποτρέπει τη συσσώρευση ιζημάτων και να βοηθάει στην καλύτερη απόδοση του κινητήρα.

Προστασία κατά της διάβρωσης
Πολλά από τα μέρη του συστήματος καυσίμων ενός κινητήρα είναι μεταλλικά και συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο της διάβρωσής τους. Η ειδική σύνθεση της Shell FuelSave είναι σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει τον κινητήρα και το σύστημα καυσίμων από τη διάβρωση.

Πρωτοπόροι και στον Ποιοτικό Έλεγχο Καυσίμων από το 1999.

Σκοπός του συστήματος ελέγχου είναι να ενισχύσει την προστασία του δικού σας συμφέροντος ως καταναλωτή και να διασφαλίσει στο μέγιστο την προστασία και την άριστη απόδοση του κινητήρα σας.

Με φροντίδα της εταιρίας, πραγματοποιούνται οι παρακάτω έλεγχοι σε όλο το δίκτυο πρατηρίων με το σήμα Shell, σε όλη την Ελλάδα:

  • Ανίχνευση υγρασίας στις δεξαμενές
  • Ενδεχόμενη ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων
  • Ανίχνευση προσθέτων στα διαφοροποιημένα προϊόντα
  • Ενδεχόμενη ανάμιξη ανόμοιων τύπων βενζίνης (π.χ. ύπαρξη αμόλυβδης 95 οκτανίων σε δεξαμενή που περιέχει αμόλυβδη 100 οκτανίων)
  • Ποσοτικός έλεγχος των αντλιών με την χρήση εγκεκριμένων πρότυπων ογκομετρητών
  • Αναλύσεις στα σύγχρονα Εργαστήρια της εταιρείας

Οι ποιοτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μέσω 4 ειδικά εξοπλισμένων κινητών συνεργείων-μικρά φορτηγά με εξειδικευμένους τεχνικούς- τα οποία εκτελούν επισκέψεις στα πρατήρια Shell σε όλη την Ελλάδα, διενεργώντας πάνω από 2.000 επιτόπιους ελέγχους ετησίως, διανύοντας πάνω από 100.000 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOΣ ΠΟΣΟΤΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ  / Smart Ring

Μαζί με τα καινοτόμα προϊόντα Shell, ειδικά για τα σκάφη αναψυχής, παρέχουμε τώρα τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ποσοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παράδοσης/παραλαβής του καυσίμου.

Απλή τοποθέτηση

Παρέχεται η δυνατότητα διακριτικής προσάρτησης ενός ελαστικού δακτυλίου (πηνίου – Smart Ring) στο στόμιο της δεξαμενής κάθε σκάφους χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύνδεση με τα ηλεκτρικά μέρη του σκάφους.

Λειτουργία ελέγχου ποσότητας

Ο ειδικός δακτύλιος Smart Ring και η διαδικασία ανεφοδιασμού μέσω αυτού είναι σχεδιασμένοι να αποτρέπουν τυχόν ποσοτικές αποκλίσεις μεταξύ της παραγγελίας και της παραδιδόμενης ποσότητας που παραλαμβάνετε. Ο δακτύλιος εμπεριέχει τα μοναδικά στοιχεία για κάθε πελάτη και η διαδικασία ροής του καυσίμου από το βυτίο προς τη δεξαμενή είναι δυνατή μόνο όταν το ακροσωλήνιο ανεφοδιασμού βρίσκεται εντός του στομίου της δεξαμενής καυσίμου του σκάφους, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Smart Ring.

Αυτόματη τιμολόγηση

Μετά το τέλος του ανεφοδιασμού, εκδίδεται αυτόματα, χωρίς παρεμβολή ανθρώπινου παράγοντα, μηχανογραφημένο παραστατικό στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα που καταγράφηκε από τον μηχανισμό του δακτυλίου.


Ο εφοδιασμός του σκάφους σας μπορεί να γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στο Parking σας ή στην γλίστρα που σας εξυπηρετεί

Πληροφορίες

801 11 20 406*

*χρέωση αστικής κλήσης

WWW.CORALENERGY.GR