Μουράβια – Διατηρήστε την περισσότερο χρόνο…

Αν θέλετε να καθαρίσετε τη γάστρα του σκάφους σας χωρίς να βγάλετε το υφολόχρωμα, μη Χρησιμοποιείτε τη σπάτουλα του στοκαρίσματος. Δουλέψτε με μια βούρτσα ή με το πράσινο σφουγγαράκι των πιάτων, που είναι πιο «φιλικά» στην επικαλυμμένη επιφάνεια.