Μειωμένα τεκμήρια – ακινησία σκαφών αναψυχής.

Στη συνέχεια της επιστολής μας αριθ. 078/10/ΕΤ/28-4-2010, με την οποία σας είχαμε ενημερώσει για τις νέες ρυθμίσεις σχετικές και με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής κ.λπ., σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε η ΠΟΛ 1135/4-10-2010 με τίτλο «Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄)» με την οποία δίδονται οδηγίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του παραπάνω νόμου.

Στην ενότητα για τα σκάφη αναψυχής διευκρινίζεται και το θέμα της ακινησίας των σκαφών το οποίο μαζί με την παλαιότητα (βλ. παρακάτω) των σκαφών αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία του Συνδέσμου όταν κατά τις επανειλημμένες συναντήσεις μας με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είχαμε επίμονα ζητήσει τη θεσμοθέτησή τους.

Ειδικότερα η ακροτελεύτια παράγραφος έχει, κατά λέξη, ως εξής:
«Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή».

Έτσι πλέον η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, το τεκμήριο όπως είναι ευρύτερα γνωστό, θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες χρήσης του σκάφους (δωδέκατα).

Μείωση τεκμηρίων – Παραδείγματα:

Σκάφος μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 3.000?, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 750?.
Σκάφος μήκους επτά (7) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000?, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1.000?.

Το γεγονός της ακινησίας είναι ανεξάρτητο από τη μείωση του τεκμηρίου λόγω παλαιότητας κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας ή 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.