Άλλη μια ωραία πεταλούδα…


Άλλη μια ωραία πεταλούδα…

Μια και μιλάμε για πεταλούδα, θα πρέπει να δούμε και την περίπτωση, που μπορούμε να «σπινακώσουμε» την τζένοα, υποχρεώνοντάς την να λειτουργήσει σαν μπαλόνι σε μια πλεύση από δευτερόπρυμα μέχρι πρύμα. Στην περίπτωση αυτή, τριμάρουμε πάντα το σπινακόξυλο σαν προέκταση της μάτσας, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή στο τριμάρισμα, αρχίζουμε πρώτα από τη σκότα της μάτσας και στη συνέχεια ευθυγραμμίζουμε το σπινακόξυλο με τη σκότα της τζένοας. Αν δεν έχουμε σπινακόξυλο, μπορούμε σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε το γάντζο του σκάφους, προσαρμόζοντάς τον στο άκρο της σκότας, όπως φαίνεται το σχήμα 2.