Κριτήρια ασφάλισης σκάφους

Ποιά είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια στην ασφάλιση σκαφών;

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Το Θέμα της ασφάλισης ενός σκάφους αναψυχής έχει πολλές παραμέτρους, που τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Το σκάφος παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, που θα πρέπει να συνυπολογιστούν, πριν γίνει η ασφαλιστική του κάλυψη Το κριτήριο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες είναι μόνο το κόστος, αυτό όμως δεν είναι αρκετό.


Είναι αλήθεια, κατά γενική ομολογία, ότι η ασφαλιστική κάλυψη ενός σκάφους αποτελεί πολλές φορές πονοκέφαλο για τον ιδιοκτήτη του, μια και δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και επαρκή πληροφόρηση για να πάρει μια συνειδητή απόφαση με σιγουριά. Η ασφάλιση σκαφών χρονολογείται επισήμως από τον 17ο αιώνα και υπάγεται σε μια ειδική κατηγορία ασφαλίσεων και συγκεκριμένα στην κατηγορία Αυτασφαλίσεων, για την οποία χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία, τόσο από πλευράς ασφαλιστικής εταιρίας, όσο και ασφαλιστή , ο οποίος παίζει το ρόλο του καταλύτη στη στοιχειοθέτηση της διμερούς αυτής σύμβασης, που ονομάζεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους. Τα κριτήρια που πρέπει να εξετάζονται πριν από την απόφαση ασφάλισης ενός σκάφους από τον ιδιοκτήτη του είναι πολλά, αλλά τα κυρίαρχα, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:


1α. Τα κεφάλαια που διαθέτει μια εταιρία να είναι επαρκή, διότι ανάλογα με την ασφαλιζομένη αξία ενός σκάφους, μια πιθανή σοβαρή ζημιά θα μπορούσε να είναι καταστροφική για μια αδύνατη σε αποθεματικά κεφάλαια ασφαλιστική εταιρία, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση καταβολής της αποζημίωσης και πιθανόν τη μη πληρωμή της. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα, λοιπόν, μιας ασφαλιστικής εταιρίας αποτελούν υψίστης σημασίας κριτήριο.

1β. Οι αντασφαλιστικές της συμβάσεις με άλλες εταιρίες και η αξιοπιστία και φερεγγυότητα των αντασφαλιστών επίσης.

1γ. Το ύψος της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο σκαφών και οι
πληρωθείσες και εκκρεμείς αποζημιώσεις τα τελευταία πέντε χρόνια, δίνουν συνήθως μια καλή εικόνα για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρίας μελλοντικά στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης.

2. Ο ασφαλιστής ή μεσίτης της ασφάλισης είναι αυτός που θα ενεργήσει για λογαριασμό του πελάτη κατά τη σύσταση των όρων του συμβολαίου σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον τύπο του σκάφους, τα όρια ναυσιπλοΐας, την χρήση του σκάφους και θα επιδιώξει τον καθορισμό του ασφαλίστρου σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία και τις τάσεις της αγοράς. Ο μεσίτης της ασφάλισης αποτελεί τα «μάτια και τα αυτιά» τόσο του πελάτη, όσο και της ασφαλιστικής εταιρίας, μια και εκείνος, στηριζόμενος στις γνώσεις και στις εμπειρίες του, θα επισημάνει τα αναγκαία στοιχεία που η ασφαλιστική εταιρία χρειάζεται στο αρχείο της, για να κυλήσει ομαλά η διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και ο πελάτης να μείνει ευχαριστημένος.


Ο ασφαλιστής ή μεσίτης είναι εκείνος που θα πρέπει αμερόληπτα να πληροφορεί τον ιδιοκτήτη του σκάφους και πελάτη για οποιεσδήποτε αλλαγές, τόσο στην ασφαλιστική εταιρία όσο και στους όρους του συμβολαίου του. Από τον ασφαλιστή ή το μεσίτη (broker) θα πληροφορηθεί τα ανωτέρω 1 α, β, γ. Έτσι, ο ασφαλιστής ή ο broker έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, κατά την άποψή μας, σημασία με την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας και χρειάζεται να δίνεται και εδώ η ανάλογη προσοχή. Δυστυχώς, όμως, τις περισσότερες φορές και μάλιστα στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ιδιοκτήτες σκαφών ελάχιστα παίρνουν υπόψη τους τα παραπάνω στην κρίσιμη αυτή απόφαση και το μοναδικό κριτήριο που κυριαρχεί εκείνη τη σημαντική στιγμή είναι… το κόστος!


Το κόστος σαφώς είναι ένα κριτήριο, δεν πρέπει να είναι όμως το κυρίαρχο, γιατί όταν η απόφαση λαμβάνεται με μοναδικό κριτήριο το ποιος είναι ο πιο φθηνός, τότε και οι απαιτήσεις πρέπει να περιορίζονται εκ μέρους του πελάτη, μια και για παράδειγμα, άλλες απαιτήσεις έχει κανείς από ένα αγωνιστικό σκάφος και άλλες από ένα συμβατικό και άγνωστο ναυπήγημα. ?λλη ποιότητα και εξυπηρέτηση περιμένει κανείς από ένα καλό εστιατόριο και άλλη από ένα φαστφουντάδικο, άλλα τα πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα ζωγραφικής και άλλα τα αντίγραφά τους.


Καταλήγουμε, λοιπόν, πως όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν το τίμημά τους.
Έτσι, κι ένα ποιοτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους, σύμφωνα με τα
ανωτέρω κριτήρια, το οποίο θα έχουμε την απαίτηση να μας αντικαταστήσει ό,τι αγαπημένο χάσαμε, λογικό είναι, να μην είναι και ό,τι φθηνότερο υπάρχει στην αγορά, τουναντίον το φθηνότερο θα πρέπει να μας προβληματίζει.