Καταργήθηκαν οι άδειες ερασιτεχνικής αλιείας

erasitexniki-alieia

Από χτες, 14/04/2014, ισχύει ο νόμος περί ελεύθερου ψαρέματος χωρίς άδεια ερασιτεχνικής αλιείας. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, του ΦΕΚ A 92/2014, καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας, καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας , με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων.

Για να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, πατήστε εδώ.