Κατάλογος MARINA Stores: Εξαντλήθηκε και Επανακυκλοφορεί

Για πρώτη φορά ο κατάλογος 2011 της αλυσίδας καταστημάτων ναυτιλιακών ειδών MARINA Stores εξαντλείται και επανακυκλοφορεί κατόπιν δική σας ζήτησης και απαίτησης.

Η επιτυχημένη πορεία των καταλόγων MARINA Stores 2011 είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας της ομάδας των MARINA Stores και των συνεργατών της που ανέλαβε το σχεδιασμό και την άμεση διανομή  τους στους πελάτες μας. Παρά το γεγονός οτι οι κατάλογοι δεν διατέθηκαν ποτέ στα ναυτικά σαλόνια, ο αριθμός εξάντλησης τους έφτασε τα 90.000 αντίτυπα.

Τα MARINA Stores ευχαριστούν θερμά όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία των καταλόγων και κατ’ επακολούθηση όλους τους πελάτες που έλαβαν τον κατάλογο, για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους προς τα προϊόντα μας.