Θαλασσινή κυκλοφορία για ιστιοφόρα

Θαλασσινή κυκλοφορία για ιστιοφόρα

Τους κανόνες για την ασφαλή κυκλοφορία στη θάλασσα, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι λίγο πολύ τους ξέρουμε όλοι. Στην περίπτωση των ιστιοφόρων, όμως, υπάρχουν μερικές σημαντικές λεπτομέρειες, που λίγοι τις γνωρίζουν. Στο σχήμα μας, περίπτωση Α, βλέπουμε δύο ιστιοφόρα, που ταξιδεύουν σε διαφορετικό τακ. Ο αριστερήνεμος, στην περίπτωση αυτή πρέπει να φυλάξει τον δεξήνεμο. Στην περίπτωση Β, τα δύο ιστιοφόρα
ταξιδεύουν στο ίδιο μπράτσο, δηλαδή είναι και τα δυο αριστερήνεμα. Το προσήνεμο σκάφος, αυτό δηλαδή που είναι πιο ψηλά στον καιρό, πρέπει να φυλάξει το υπήνεμο. Αν, για τον οποιοδήποτε λόγο, έχουμε κάποια αμφιβολία, (περίπτωση Γ), καλό είναι να φυλάξουμε έγκαιρα εμείς τον άλλο. Οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν πάντα ιστιοφόρα, που ταξιδεύουν με πανιά και χωρίς μηχανή (άσχετα αν υπάρχει μηχανή στο σκάφος).