Η Palmer Johnson επεκτείνεται…

Η Palmer Johnson επεκτείνεται


Η Palmer Johnson, ένα από τα πιο πρεστιζάτα αμερικάνικα ναυπηγεία, που εδραιώθηκε στο διεθνή χώρο με τα μεγάλα αλλά και ποιοτικά μηχανοκίνητα σκάφη της, διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην Sturgeon Bay δεν επαρκούν πλέον για την περαιτέρω ανάπτυξη, έτσι επεκτείνεται στις γειτονικές περιοχές του Wisconsin και του Michigan. Η αλλαγή όμως δεν παραμένει στην επέκταση, αλλά συνεχίζεται και στη φιλοσοφία, μεθοδολογία και τεχνολογία, που θα επιτρέπει μεγάλα τμήματα των σκαφών να κατασκευάζονται εκτός του χώρου της ναυπήγησης. Στην ουσία, η Sturgeon Bay θα παραμείνει ως χώρος συναρμολόγησης, ενώ τα hull και decks θα γίνονται στις δορυφορικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό. Ακόμα, η Palmer Johnson ανακοίνωσε τα σχέδιά της για επέκταση και στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Southampton της Αγγλίας, για το service της ευρωπαϊκής αγοράς της.