Η Lalizas υποστηρικτής των ΙΕΚ ΞΥΝΗ

Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Φεστιβάλ των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και του μαθήματος Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών, την Δευτέρα 26 Απριλίου, ο Διευθυντής Μάρκετινγκ του Ομίλου Lalizas, κ. Σπύρος Σπίνουλας ήταν εισηγητής του σεμιναρίου Σωστικά Μέσα Πλοίου.

Το σεμινάριο είχε σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις των σπουδαστών πάνω στα σωστικά μέσα ενός πλοίου και να τους ενημερώσει για το θεσμικό πλαίσιο, την οργάνωση και την λειτουργία μίας επιχείρησης κατασκευής και εμπορίας σωστικών μέσων.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ο κ. Σπίνουλας, αφού έκανε μία εκτενή παρουσίαση του Ομίλου Lalizas, αναφέρθηκε στις κατηγορίες των σωστικών μέσων ενός πλοίου, έκανε παρουσίαση σωσιβίων και πλευστικών βοηθημάτων με την συμμετοχή σπουδαστών. Επίσης ανέφερε το θεσμικό πλαίσιο των σωστικών μέσων, τονίζοντας την σημασία της πιστοποίησης των και τις εγκρίσεις τους όπως SOLAS, CE & ISO. Αναφέρθηκε στις εμπορικές πτυχές των παραπάνω μέσων, πώληση – υποστήριξη – προβλήματα – κόστος και τέλος ενημέρωσε τους σπουδαστές για τις προοπτικές απασχόλησης στο χώρο.

Οι σπουδαστές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στο τέλος του σεμιναρίου υπήρχαν πολλές ερωτήσεις πάνω στα σωστικά μέσα.