Η συνεννόηση στο φουντάρισμα της άγκυρας

Πολλές φορές, όταν κάνουμε κάποια μανούβρα για να φουντάρουμε, είναι απαραίτητο να ξέρουμε από τον άνθρωπο στην άγκυρα, ποιές κινήσεις θα πρέπει να κάνουμε και βέβαια πού βρίσκεται ή πού καλεί η άγκυρα. Στα σχηματάκια μας φαίνεται ακριβώς η γλώσσα των χεριών και τι σημαίνει η κάθε κίνηση.